Bažnytinės organizacijos

Biblijos skaitymo draugija

LBSD komiteto nariai bei koordinatoriai kun. Erik Baun (Danija) ir Bjurn Skogstad (Norvegija). Nuotrauka Vytauto Gocento

Lietuvos Biblijos skaitymo draugija įregistruota 1993 metais. Jos darbe aktyviai dalyvauja liuteronai, reformatai, baptistai, laisvieji krikščionys, katalikai ir kitų tikybų žmonės. Kasmet šaukiamos LBSD generalinės asamblėjos, tarp asamblėjų draugijai vadovauja kas treji metai renkama taryba.

Draugija leidžia kasmetinį Biblijos skaitymo planą, Biblijos skaitinius suaugusiesiems ir vaikams. Nuo 1996 metų rengiamos ekumeninės stovyklos 8-12 metų vaikams, organizuojami ekumeniniai stovyklų vadovų seminarai.

LBSD yra tarptautinės Šventojo Rašto sąjungos (Scripture Union) narė, priklauso šios sąjungos Europos regiono Šiaurės Europos skyriui. Analogiškos draugijos veikia daugiau nei šimte valstybių visame pasaulyje.

Žiūr.: www.su-europe.org
www.su-international.org

Nuo draugijos įkūrimo iki 2001 m. gruodžio LBSD komiteto pirmininkė buvo reformatė dr. Renata Bareikeinė. 2001m. gruodį LBSD komiteto pirmininku išrinktas liuteronas Kęstutis Pulokas.

LBSD glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Biblijos draugija, siekia artimų ryšių su bažnyčiomis, ragina krikščionis sistemingai skaityti Bibliją ir ja remtis savo kasdieniniame gyvenime.

Šią vasarą rugpjūčio mėn. Draugija ir vėl rengia stovyklą vaikams. Stovykla vyks Berčiūnuose, Panevėžio rajone. Kviečiame registruotis! Itin laukiame savanoriais stovyklos vadovais padirbėti norinčių žmonių.

NAUJIENOS, VEIKLA

Lietuvos Biblijos skaitymo draugija toliau tęsia savo veiklą. 2004 metų balandžio 1 d. draugija įdarbino naują etatinę darbuotoją, teologę Saidą Tinginytę. Jau prieš pradėdama darbą, kovo 24-28 d. ji dalyvavo naujų Šventojo Rašto sąjungos (Scripture Union) darbuotojų apmokymo kursuose Marienheide, Vokietijoje. Užmezgė daug naujų pažinčių su darbuotojais Europoje.

Gegužės 14-17 dienomis vyko Šiaurės šalių Biblijos skaitymo draugijų darbuotojų konferencija Norvegijoje. Dalyvavo atstovai iš Danijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Į ją vyko LBSD Komiteto pirmininkas Kęstutis Pulokas, pirmininko pavaduotojas Vytautas Gocentas ir darbuotoja Saida Tinginytė. Buvo gera ir naudinga konferencija problemų ir džiaugsmų pasidalinimui ir naujų galimybių bei ryšių aptarimui.

Gegužės 22 d. vyko nedidelis pažintinis LBSD stovyklų vadovų seminaras. Vyko paskaitos, buvo skaitoma Biblija, aptarti ateities planai. Seminarai bus atnaujinti naujais metais ir tada bus planuojama kitų metų stovykla.

Nauja darbuotoja dar turi susipažinti su organizacija ir veikla, susipažinti su žmonėmis. Ji dalyvauja kitose stovyklose, renginiuose, taip stengdamasi susipažinti su įvairių krikščioniškų bažnyčių jaunimo ir vaikų stovyklų vadovais, bendruomenių vadovais, kunigais ir pastoriais. Atnaujinami kontaktai.

Draugija toliau leidžia knygeles ir literatūrą, kuri padeda skaityti Bibliją. Leidžiamas Biblijos draugijos platinamų knygų katalogas, kuriame bus įtrauktos ir Biblijos skaitymo draugijos platinamos knygelės.

Biblijos skaitymo draugija veikia tose pačiose patalpose kaip ir Biblijos draugija.

Mūsų adresas:

Lietuvos Biblijos skaitymo draugija / LBSD
www.biblijos-skaitymas.lt
J. Basanavičiaus g. 16-121 (II a.)
LT-03224 Vilnius
Tel.: 370 5 2131975
370 5 2652656
Faks.: 370 5 2131974
Mob.: 370 601 37848
El. paštas: biblijossk@biblijos-skaitymas.lt
stinginyte@hotmail.com

2008 m. vasario 23 dieną Lietuvos Biblijos skaitymo draugijos (LBSD) tarybos pirmininke buvo išrinkta Vilniaus ev. liuteronų parapijos narė bei parapijos Biblijos studijų grupelės dalyvė Eliza Sivec: eliza.sivec@gmail.com