Bažnytinės organizacijos

Televizijos laida "Kelias"

Laidos „Kelias“ autorė, televizijos žurnalistė Ina Drasutienė

Lietuvos televizijos (LRT) programose evangelikų laida “KELIAS” pasirodė 1992 metų liepos pradžioje, vadinasi, greit bus trylika metų. Tuometinės valstybinės televizijos vadovai tuo būdu išreiškė toleranciją, pagarbą ir dėmesį tradicinėms religinėms konfesijoms.

Naująją laidą “Keliu” pakrikštijęs senasis vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas jos kūrimą patikėjo TV žurnalistei Inai Drąsutienei ir palaimino ją šiam darbui. Nuo tada ji ir darbuojasi toje dirvoje, džiaugdamasi evangelikams suteikta galimybe TV eteryje viešai prabilti apie save, savo buvimą, apie tikėjimą, išsaugotą per visus suspaudimų laikus, apie savo tapatybę, garbingą praeitį ir tradicijas, apie visos Bažnyčios bei atskirų parapijų gyvenimą, jų senimą ir jaunimą, kasdienybę ir šventes, viltis ir išsipildymus. Kartu tai ir galimybė dar kartą patvirtinti, kad buvome ir esame neatskiriama Lietuvos visuomenės, Lietuvos istorijos bei kultūros dalis.

Šešerius metus “Kelias” buvo transliuojamas kas antrą savaitę šeštadieniais. Tačiau 1998 m. rudenį, pradedant naują TV sezoną, evangelikų laida iš programos buvo išbraukta. Kas ir kodėl taip pasidarbavo mūsų nenaudai, lieka tik spėlioti. ”Kelio” autorei buvo paaiškinta, esą Lietuvos televizijai visai pakanka vienos krikščioniškos laidos – katalikų (stačiatikiai įsitalpino į tautinių mažumų programą). “Nes juk jūsų tiek mažai!” – retoriškai ištarė tuometinis generalinis direktorius Ilginis.

Tik didelių vyskupo Jono Kalvano jaunesniojo pastangų dėka pavyko vėl sugrąžinti “Kelią” į TV programą. Bet kas iš to? Laidą leista rodyti vos šešis kartus per metus, t.y. maždaug kas du mėnesius. Ši nuolaida buvo savotiškas diplomatinis ėjimas – žiūrėkite, evangelikams vis dėlto duodamas eteris. O laida, išbarstyta ir nustumta, vos kvėpavo, nes tie vienkartiniai parodymai, be jokių kartojimų, be tikslių datų, praktiškai nieko nebereiškė. Tokia diskriminacija truko net ketverius metus. Visi vyskupo raštai, LTV tarybos tarpininkavimai, visi prašymai, įrodinėjimai, projektai atsimušdavo kaip į sieną.

2003 m. vasarą laidos “Kelias” autorė Ina Drąsutienė ir kunigas Saulius Juozaitis susitiko su naujuoju LRT generaliniu direktorium Kęstučiu Petrauskiu. Išdėsčius jam visa, kas aukščiau papasakota, K.Petrauskis sutiko, kad padėtis nenormali ir šventai pasižadėjo ją ištaisyti.

Taigi, evangelikų laida “Kelias” vėl atgavo televizijoje savo turėtąją poziciją. “Kelias” transliuojamas kas antrą šeštadienį 11.15 per LRT pirmąją programą ir du kartus kartojamas per LRT antrąją programą (tą patį šeštadienį bei artimiausią ketvirtadienį 17.40).

Geriausiai - sekite programas, nes valandos gali keistis.

Televizijos laidos "Kelias" archyvas

Ilgametė laidos redaktorė Ina Drąsutienė (1940-2015)

 

Nuo 2016 m. rudens laidos redaktorius Tomas Pavilanskas-Kalvanas.

Su juo susisiekti galima el. paštu tomaspaka@gmail.com