Bažnytinės organizacijos

Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugija

Vilniaus akademinio evangelik ų liuteron ų jaunimo draugijos vadovai su svečiais iš WSCF Europos komiteto 2002 m.

Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugija – LELB Jaunimo centro padalinys (Pasaulio studentų krikščionių federacijos narė)

Draugijos ištakos siekia 1991 m. Dauguma pirmųjų atkurtos Vilniaus ev.liuteronų parapijos konfirmantų laidos buvo aukštųjų mokyklų studentai. Vilniečiai aktyviai dalyvavo steigiant LELB Jaunimo centrą. Įsikūrus LELB Jaunimo centrui, nuo 1992 m. draugija veikia kaip LELB JC padalinys. Draugijos pirmininkais skirtingą laiką yra buvę Vaidas Šeferis, Jonas Mensonas, Karolina Ivanauskaitė. 1995 m vasario 26 d. draugijos pirmininku išrinktas Kęstutis Pulokas.

Draugija koordinuoja jaunimo veiklą Vilniaus ev.liuteronų parapijoje, bendrauja su kitomis Vilniaus miesto krikščioniškomis jaunimo organizacijomis, skatina Lietuvos liuteronų parapijų jaunimo tarpusavio bendravimą ir t.t.

Nuo 1993 m. draugija užmezgė ryšius su Pasaulio studentų krikščionių federacija (WSCF), 1998 m. balandžio 30 d. tapo asocijuota šios federacijos nare.

Nuo 1996 m. pagal Lingua Franca projektą draugija rengia anglų kalbos kursus Vilniaus parapijoje. 1998 m. gegužę Vilniuje draugija surengė tarptautinį Lingua Franca kursų organizatorių seminarą.

Nuo 1998 m. draugija deleguoja atstovus į Šiaurės Europos studentų krikščionių susitikimus. Draugijos deleguoti asmenys nuolat atstovauja Lietuvai WSCF konferencijose ir kituose tarptautinius renginiuose.

1998 m. užmegsti ryšiai su Europos kontaktų grupe (ECG), kurie ir toliau sėkmingai plėtojami.

1998 m. spalio mėn. draugija aktyviai talkino rengiant Pasaulio Liuteronų Sąjungos koordinacinį pasitarimą Vilniuje.

1998 m. rugsėjį draugija inicijavo bendrą Vilniaus ev.liuteronų ir ev. reformatų jaunimo muzikos grupę. Surengė grupės koncertus Tauragės, Kretingos, Nidos ev.liuteronų bažnyčiose ir kitur. Vėlesniais metais grupė koncertavo įvairiose Lietuvos bažnyčiose, jaunimo stovyklose, festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje. Nuo 2002 m. grupė pasivadina "Ashtrey", 2003 m. esmingai pakinta grupės sudėtis, ji aktyviai koncertuoja įvairiuose roko muzikos festivaliuose, dukart dalyvauja nacionalinės "Eurovizijos" atrankos finale. 2005 m. Leipzige (Vokietija), parėmus Saksonijos ev. liuteronų bažnyčios jaunimo muzikos skyriui, įrašo albumą "Let's Break the Walls".

Nuo 1999 m. draugijos nariai aktyviai prisideda kuriant Baltijos tarpkultūrinį ekumeninį tinklą (BIEN). 2001 m. balandį Vilniaus parapijoje surengtas pirmas regioninis BIEN pasitarimas, talkinta rengiant BIEN festivalius Karaliaučiuje ir Rygoje.

2002 m. rugsėjį draugija koordinavo krikščioniškos muzikos grupės KAIROS iš Kubos koncertus Lietuvoje.

2002 m. spalio 24-27 dienomis Vilniaus parapijoje surengtas Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo ( www.bienweb.org ) suvažiavimas. Draugijos pirmininkas K. Pulokas yra vienas iš BIEN tinklo tarptautinių koordinatorių.

2002 m. spalio 2 d. visuotinis draugijos susirinkimas išrinko naują draugijos tarybą:

Pirmininkas - Kęstutis Pulokas: velayfacad@netscape.net
Pavaduotojas – Jonas Matuzas: matuza@itpa.lt
Sekretorė – Lina Bertulytė: lina_bertulyte@yahoo.com
Dr. Nerija Putinaitė (ryšiai su akademine visuomene): nerijap@hotmail.com
Tomas Pavilanskas (muzikinė veikla): tomaspa@xxx.lt

2004 m. rugpjūčio 7 – 13 d. Chiang Mai, Tailande, įvykusi 33-oji Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) Generalinė asamblėja Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugiją (LELB Jaunimo centro padalinį) vienbalsiai patvirtino tikrąja federacijos nare.
2004 m. lapkričio 17 d. visuotinis draugijos susirinkimas į draugijos tarybą kooptavo Kristiną Vrubliauskaitę: kavute@lycos.com ir patikėjo jai draugijos sekretorės funkcijas. Ji rūpinsis ir darbu su pokonfirmaciniu parapijos jaunimu.
2005 m. balandžio 18-24 d. Vilniuje draugija surengė WSCF Europos regiono konferenciją „Žmogaus teisės iš teologinės bei lyčių perspektyvos“.

2006 m. rugsėjo 8-10 d. Vilniuje surengtame išplėstiniame Šiaurės Europos studentų krikščionių valdybos posėdyje nutarta draugiją pakviesti tapti tikrąja WSCF Šiaurės Europos paregionio nare.

2008 m. liepos 15-20 d. Vilniuje draugija surengė Šiaurės Europos krikščioniškosios studentijos konferenciją „Religija demokratinėje visuomenėje: vienybės ar susipriešinimo šaltinis“.

2009 m. draugijos nariai koordinavo Vilniaus ev. liuteronų parapijos dalyvavimą tarptautiniame Taize jaunimo susitikime Vilniuje gegužės 1-3 d.