Ekumenija

Bendrystės sutartis tarp LELB ir Lipės krašto liuteronų bažnyčia

Partnerystės paskelbimas

tarp Lietuvos evangelikų liuteronų ir
evangelikų reformatų Bažnyčių ir
Lipės krašto liuteronų Sinodo ir
Detmoldo evangelikų reformatų Sinodo

Lietuvos evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų Bažnyčioms ir Lipės krašto Bažnyčios evangelikų liuteronų Sinodui bei Detmoldo evangelikų reformatų Sinodui pareiškus savo norą užmegzti ryšius, skelbia jos šitą partnerystę.

Šita partnerystė (bendrystė) nekeičia kitų santykių su Bažnyčiomis ir parapijomis pasaulį apimančioje ekumenijoje (Bažnyčių bendrystėje).

Partnerystė apjungia mūsų parapijas tikėjimu ir gyvenimu, ir turi pasireikšti dvasišku bendradarbiavimu, savitarpiu apsilankymu ir savitarpe parama.

Gerą pradžią jau davė daugelis susitikimų ir kontaktų, kurie prasidėjo 1990 metais.

Iš abiejų pusių partnerystės komitetas vykdo uždavinius, kuriuos numato šios partnerystės paskelbimas.

Tepadrąsina mus šios savaitės Dievo žodžio posakis:

"Paveskime jam visus savo rūpesčius, nes jis mumis rūpinasi" (1Pt.5,7).

Tauragė, XV sekmadienis po Šv.Trejybės, AD 1992 rugsėjo 27 d.