Apklausų archyvas

Interneto puslapis

Ko tikitės iš naujosios interneto svetainės?

Daugiau parapijų naujienų
54.48%
Daugiau straipsnių religijos tema
23.79%
Patogesnio diskusijų forumo
6.55%
Interaktyvumo
8.28%
Kita
6.9%

Jūsų nuomonė

Kurio bažnytinio vasaros renginio šiemet laukiu labiausiai?

Vanagų stovyklos
32.56%
Batakių stovyklos
11.63%
BIEN festivalio Klaipėdoje
10.47%
Būtingės stovyklos
24.42%
Kita
20.93%

Jūsų nuomonė

LELB suaugusiųjų švietimo seminarų ciklas 2010-2011

Būtinai dalyvausiu
41.51%
Norėčiau, bet nežinau, ar galėsiu dalyvauti
22.64%
Dalyvausiu tik kai vyks mano parapijoje
18.87%
Turbūt nedalyvausiu
7.55%
O kam to reikia?
9.43%

Jūsų nuomonė

LELB laikraštis Lietuvos Evangelikų Kelias

nekantriai laukiu ir skaitau kiekvieną numerį
52.56%
kartais nusiperku
12.82%
atsitiktinai radęs pavartau
14.1%
neteko matyti
19.23%
laikraščių nei knygų neskaitau
1.28%

Jūsų nuomonė

Su savo bendruomenės žmonėmis dažniausiai kalbuosi:

įvairiomis tikėjimo temomis
21.74%
apie bažnyčios/parapijos reikalus
41.3%
apie parapijiečių gyvenimą
8.7%
apie tai, ką birželio mėnesį spręs Sinodas
8.7%
nesikalbu, po pamaldų skubu savais reikalais
19.57%

Jūsų nuomonė

Savo 2 % pajamų mokesčio paramai skiriu:

LELB Konsistorijai
10%
Savo parapijai
70%
Vienai iš bažnytinių organizacijų („Sandorai“, LEBMS, VšĮ „Augustana“ ar kt.)
8%
Kitoms visuomeninėms organizacijoms (Biblijos draugijai, Reformacijos draugijai ar kt.)
4%
Kitiems paramos gavėjams
8%

Jūsų nuomonė

Apie tai, kas vyksta mūsų bažnyčioje, dažniausiai sužinau iš:

Bažnyčios interneto svetainės www.liuteronai.lt
39.39%
Savo parapijos tinklalapio
7.58%
Laikraščio „Lietuvos evangelikų kelias“
21.21%
Per pamaldas iš kunigo ar kitų parapijiečių
30.3%
Bažnyčios renginiais nesidomiu
1.52%