Istorija ir teologija

Bažnyčios istorija

Die Kirche in Klein-Litauen – Ištrauka iš dr. Alberto Juškos knygos Mažosios Lietuvos Bažnyčia XVI-XX amžiuje. Klaipėda, 1997.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai reikšmingos datos – Parengė kun. dr. Darius Petkūnas.

„Tokių šeimų dabar reta“ – kun. Jurgio Sprogio ir jo šeimos gyvenimo aprašymas

Darius Petkūnas

(Pdf file 8,20 Mgb)