Biržų parapija

Ekumeninė Reformacijos metų šventė Biržuose

Ekumeninėmis tradicijomis garsėjančių Biržų miesto šventė „Biržai – sostinė mano“, vykusi rugpjūčio 4-6 d., Reformacijos jubiliejaus metais Lietuvos žmonėms padovanojo galimybę per televiziją tiesiogiai stebėti ekumenines pamaldas Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Rugpjūčio 5 d. 12.00 val. jas transliavo LRT pagrindinis kanalas. Ekumeninių pamaldų liturgijai drauge su parapijos kunigu Rimu Mikalausku vadovavo šešių konfesijų dvasininkai.

 

Biržų evangelikai liuteronai rengiasi atstatyti bažnyčią

Lietuvoje religinės bendruomenės išgyvena aukso amžių, galėdamos laisvai, netrukdomai ir viešai skelbti savo tikėjimo tiesas, atlikti bažnytines apeigas, kurti ir puoselėti maldos namus. Jau penktą šimtmetį Biržų krašte gyvuoja evangelikų liuteronų bendruomenė. Kartu su kitomis Lietuvos krikščioniškomis konfesijomis liuteronai pergyveno karus ir marus, represijas ir draudimus, istorijos verpetuose retkarčiais pasipešė su Romos katalikais bei evangelikais reformatais. Liuteronai Biržų krašte išlaikė savo tikėjimą ir parapiją, bendruomenė stiprėja ir plečiasi.

Akmenys – sugriautos bažnyčios ir šokių ant kapų liudininkai

Muziejininkė Snieguolė Kubiliūtė į redakciją atsiuntė laišką: „Jau senokai akis užkliuvo už akmenų, įmūrytų miesto estrados prie evangelikų reformatų bažnyčios įvažiavime. Vienas akmuo su 1933 m. data, kituose įžiūriu tik kažkokius ornamentus ar hieroglifus. Gal tai į įvažiavimo tvorą sumūrytų žydų antkapių dalys?“

Į svečius pas brolius reformatus

Prieš daugelį metų Būtingės stovykloje su broliais reformatais prasidėjusią draugystę atnaujinome išvyka į jaunimo pamaldas Biržuose birželio 17-18 d.

Biržų muziejų „Sėla" pasiekė dovana iš Vokietijos

Biržų krašto muziejus „Sėla" Vokietijos mieste Leipcige turi gerą draugą - Carsten Iwan.

 

Pirmuosius kontaktus su Carsten Iwan šių eilučių autoriui teko užmegzti prieš porą metų, kada jis kreipėsi, ieškodamas žinių apie savo protėvius, kurių pavardės - Lewoni, Lewanas, Lewonas ir panašiai. Jo protėvis Jan Lewan arba Iwan Lewanov išvyko iš mūsų kraštų XIX a. pradžioje.