Naujienos

Diakonas Juozas Mišeikis ordinuotas į kunigus

2009 kovo 7 diena Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčiai buvo itin didelis įvykis – Alkiškių evangelikų liuteronų parapijoje įvyko diakono Juozo Mišeikio ordinacija kunigo tarnystei.

Ordinacijai vadovavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, asistuojamas kun. dr. Dariaus Petkūno ir kun. Mindaugo Dikšaičio. Šventėje dalyvavo ir kitų evangelikų liuteronų parapijų dvasininkų, tarnaujančių skirtingose Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijose: kun. dr. Charles Evanson, kun. R. Dokšas, kun. J. Liorančas, kun. R. Moras, kun. M. Kairys, kun. L. Fetingis, kun. R. Liachavičius, kun. A. Malinauskas, kun. R. Tamulis, kun. M. Žilinskis, kun R. Šemeklis. Naująjį kunigą atvyko pasveikinti ir Romos katalikų Vilniaus Aušros Vartų parapijos kunigas su delagacija ir kas be ko šventinėse pamaldose dalyvavo Alkiškių bei kitų Lietuvos parapijų tikintieji. Šventines pamaldas giesmėmis papuošė LELBMS choras „Cantate Domino“ vadovaujamas Lauros Matuzaitės – Kairienės.

2007 metais Juozas Mišeikis, pabaigęs evangeliškosios teologijos studijas Klaipėdos universiteto Evangeliškosios Teologijos katedroje, buvo įvestas diakono tarnystei Šilutės evangelikų liuteronų parapijoje ir po metų tarnytės Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje konsistorijos nutarimu buvo ordinuotas kunigo tarnystei. Kunigas Juozas Mišeikis aptarnaus Alkiškių, Žeimelio ir Biržų evangelikų liuteronų parapijas.

Po Juozo Mišeikio ordinacijos ir jo pamokslo iš Evangelijos pagal Morkų 12, 1 - 12 apie vynuogyną, visi susirinkusieji po pamaldų sveikino ir linkėjo kunigui Juozui Mišeikiui Dievo palaimos ir vedimo dirbant Viešpaties vynuogyne.

„Kas nori man tarnauti, tegu seka manimi: kur Aš esu, ten bus ir mano tarnas.“ (Jn 12, 26).

Naujasis kunigas sako pamokslą

Choras „Cantate Domino“ ir kunigai prie Alkiškių bažnyčios

Karolis Skausmenis