Dovilų parapija

Globos namuose Doviluose – jauki šeimyniška popietė

Lapkričio 19 d. privačiuose slaugos ir globos namuose „Gyvenimo viltis“, įkurtuose Dovilų liuteronų parapijos klebonijoje, vyko jauki šeimyniška popietė. Šviesioje, gražioje salėje patogiai įsitaisę sėdėjo čia dienas leidžiantys senatvės naštos prislėgti, įvairių negalių paliesti žmonės, nebepajėgiantys pasirūpinti savimi. Tądien kartu su darbuotojais jie klausėsi jausmingų dainų – koncertavo „Klaipėdos retro“.

Bendruomeniška Valstybės dienos šventė Doviluose

Dovilų evangelikų liuteronų bažnyčia (Klaipėdos r.) gražiai įsiliejo į liepos 6-ąją miestelyje etninės kultūros centro surengtą Valstybės dienos šventę „Žemė, kurioje gyvenu“.

Pajusti šio savito Mažosios Lietuvos krašto praeitį susirinkusiesiems po Dovilų ev. liuteronų bažnyčios skliautais padėjo stalo dengimo ritualas, palydėtas giesmės „Štai iš tolo mums spindi šalis“, ir parodos „Lietuvininkų būties ženklai“ bei „Klaipėdos krašto bažnyčios“.

Kur kapinių kryžiai prabyla Mažvydo kalba

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos įsteigta VšĮ „Augustana“ nuo 2009 m. vykdo projektą, kuriuo siekiama apsaugoti Mažosios Lietuvos neveikiančiose evangelikų liuteronų kapinėse išlikusius antkapinius paminklus, sukurti apibendrinamąją duomenų bazę. Tai nėra mokslinis-tiriamasis darbas, bet paprasta seniūnijų teritorijoje esančių kapinių inventorizacija, pirmiausia reikalinga vietos seniūnams ir savivaldybių paminklosaugos darbuotojams. Projekto vykdytojams teko įdėti daug pastangų, kad šiam darbui galiausiai būtų skirtas valstybės finansavimas bei užtikrintas jo tęstinumas, nes vietos savivaldybės tam neturi lėšų. Viliamasi, kad šitaip bus paskatintas ir regiono visuomenės susidomėjimas krašto istorija.

Plikiuose paminėtas kun. Liudviko Fetingio jubiliejus

Lapkričio 13 d. Plikių, Dovilų ir Gargždų evangelikų liuteronų parapijų kunigas Liudvikas Fetingis atšventė 70 metų jubiliejų. Tą dieną pamaldas Plikių ev. liuteronų bažnyčioje laikė kunigas Mindaugas Žilinskis. Per pamokslą jis kalbėjo apie tai, kaip kun. L. Fetingis įkvepia stiprybės šlovinti Dievą. Paminėjo, kad per savo didelį pasiryžimą L. Fetingis gavo leidimą dirbti kunigu. 1976 m. jis buvo įšventintas ir pradėjo kunigo tarnystę Plikių parapijoje.

Doviluose atidengta lenta didžiam šio krašto patriotui

Nuo šiol memorialinė lenta ant vieno miestelio pastatų lietuvių ir vokiečių kalbomis primins, jog šiame gražiame name gyveno Heincas Gerhardas Opermanas. Kas jis, daugeliui su šiuo žmogumi bendravusių doviliškių nebereikia aiškinti, kaip ir puoselėjantiems savo tautiškumą krašto lietuvininkams.