Naujienos

Bendra malda – žingsnis į vienybę

2012 Vasario mėn. 18 d.

Sekmadienį, sausio 29-ąją, į Kėdainių šv. Juozapo R. katalikų parapijos bažnyčią pamaldoms rinkosi ne tik katalikai, bet ir evangelikai liuteronai bei evangelikai reformatai. Mūsų mieste po ilgokos pertraukos vykusiose ekumeninėse pamaldose bendrai maldai susivienijo skirtingų tradicinių krikščioniškų konfesijų atstovai.

Visame pasaulyje rengiama maldų už krikščionių vienybę savaitė vyko sausio 18–25 dienomis, o jos tema šiemet – „Mes visi būsime pakeisti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pergalės dėka“ (plg. 1 Kor 15, 51–58).

„Sausio mėnesį pasaulio krikščionys meldžiasi už bažnyčių vienybę. Šių pamaldų tikslas – ne skirtumų ieškojimas, bet paieškos to, kas mus sieja“, – kalbėjo Kėdainių dekanato vadovas, šv. Juozapo parapijos klebonas kunigas G. Pūras.

„Kėdainių krikščioniškų konfesijų atstovai palaiko draugiškus tarpusavio santykius. Žinoma, jie galbūt yra labiau asmeninio pobūdžio. Tačiau tikiu, kad ekumenines pamaldas rengsime ir ateityje, be to, vis kitoje bažnyčioje“, – teigė kun. G. Pūras.

„Religinėms bendruomenėms yra labai svarbu bendrauti ir ieškoti ne to, kas mus skiria, o to, kas vienija, kuo esame panašūs. O vienija bendras tikėjimas ir krikščioniškoji moralė bei vertybės. Manau, kad šių dienų pasaulyje tai aktualu kaip niekada anksčiau“, – tvirtino Kėdainių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Arvydas Malinauskas, aptarnaujantis ir Raseinių bei Panevėžio evangelikų liuteronų parapijas.

Kun. A. Malinauskas pamokslo metu pabrėžė, kad krikščionių vienybės pavyzdžiu galėtų būti didelė šeima, kurioje vaikai neretai būna skirtingi savo asmeninėmis savybėmis, pomėgiais ir netgi įsitikinimais, vis dėlto, susirinkę kartu, jie būna vieningi, nes yra to paties tėvo ir tos pačios motinos vaikai, broliai ir seserys. Taip ir įvairių konfesijų krikščionis, kaip kadaise rašė apaštalas Paulius, vienija „vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas Krikštas.“

Ekumeninių pamaldų reikšme krikščionims įsitikinęs ir Kėdainių evangelikų reformatų parapijos kunigas Raimondas Stankevičius, aptarnaujantis taip pat Vilniaus ir Panevėžio ev. reformatų parapijas: „Tokių susibūrimų metu įvairių krikščioniškų konfesijų žmonės geriau pažįsta vieni kitus. Jie vieni kitų nebebijo, bet supranta, kad, nepaisant skirtingumų, siekiame vieno tikslo ir išpažįstame vieną Dievą Švenčiausioje Trejybėje“.

Aušra Malinauskienė, ,,Rinkos aikštė“ (Kėdainiai)