Naujienos

Vilniaus parapijos išvyka į Kėdainius

Spalio 18 d., sekmadienį, gausus būrys Vilniaus parapijiečių, drauge su antruoju parapijos kunigu Ričardu Dokšu, viešėjo Kėdainiuose. Kartu vyko ir LTV laidos „Kelias“ kūrybinė grupė (red. Ina Drąsutienė).

Mintis aplankyti kitą LELB parapiją vilniečiams kilo per parapijos iškylą paskutinį rugpjūčio šeštadienį. Kėdainių parapija pasirinkta todėl, kad yra palyginti netoli nuo Vilniaus, susisiekimas ganėtinai patogus, o daugelis Vilniaus parapijos narių iki šiol nebuvo lankęsi ne tik Kėdainių ev. liuteronų bažnyčioje, bet ir pačiuose Kėdainiuose. Simboliškas sutapimas, kad tiek Vilniaus, tiek Kėdainių ev. liuteronų bažnyčios yra savo miestų Vokiečių gatvėse. Abi parapijas sieja ir tai, kad paskutinis prieškario Kėdainių ev. liuteronų parapijos kunigas, tarnavęs čia iki pasitraukiant į Vokietiją 1944 m., dek. Paulis Tittelbachas, 1910-1919 m. buvo Vilniaus ev. liuteronų parapijos kunigas.

Kun. Ričardas Dokšas sako homiliją

Ankstyvą sekmadienio priešpietę pasiekę Kėdainius, pažintį su miestu prie Nevėžio vilniečiai pradėjo nuo trečio Lietuvoje senamiesčio. Lydimi Kėdainių krašto muziejaus atstovės Reginos Adomaitienės, apžiūrėjome reikšmingiausias istorines Kėdainių vietas, išklausėme pasakojimą apie spalvingą miesto istoriją, itin reikšmingą ir Lietuvos Reformacijai. Užsukome ir į pačiame miesto centre stovinčią didingą evangelikų reformatų bažnyčią (1653 m.), kurioje įrengtoje Radvilų šeimos kriptoje sarkofaguose ilsisi keleto šios iškilios Lietuvos didikų giminės atstovų palaikai. Dabar Kėdainių ev. reformatų bendruomenė nėra gausi, pamaldos pastaruoju metu laikomos kartą per mėnesį.

Deltuvos reformatų bažnyčios griuvėsiai

Kėdainių evangelikų liuteronų parapija šiandien yra kiek gausesnė, o bendruomenės veikla mieste labiau pastebima. Parapijos kunigas Arvydas Malinauskas (tarnaujantis ir Panevėžyje) gyvena Kėdainiuose, pamaldos laikomos kiekvieną sekmadienį. Kėdainių ev. liuteronų bažnyčia stovi istoriniame Jonušavos rajone, kuriame nuo XVII a. pradžios telkėsi vokiečiai amatininkai. 1629 metais jie įkūrė evangelikų liuteronų parapiją, kuriai Kristupas Radvila padovanojo nemažą sklypą – bažnyčiai, klebonijai ir mokyklai pasistatyti. Dabartinė Kėdainių ev. liuteronų bažnyčia buvo baigta statyti ir pašventinta 1679 m. (bokštas – 1714 m.). Ant kalnelio įsikūrusią bažnytėlę supa senos miesto vokiečių kapinės.

Po Antrojo pasaulinio karo sovietų valdžia bažnyčią konfiskavo ir pavertė sandėliu, kuriame laikytos gyvulių odos, apipiltos druskomis. Bažnyčios interjeras buvo visiškai suniokotas: sugriauti vargonai, altorius, sakykla, išgrobstytas ar sunaikintas kitas turtas. Į bažnyčios sienas įsigėrusios druskos ėmė ardyti unikalias XVII a. freskas. 1975 m. bažnyčioje buvo įrengta parodų salė. Parapija atsikūrė 1992-1993 m., įvairūs bažnyčios restauravimo darbai vykdomi iki šiol...

Sekmadienio pamaldose Vilniaus parapijos tarybos vardu susirinkusiuosius pasveikino vicepirmininkas Kęstutis Pulokas, dviejų parapijų bendryste pasidžiaugė parapijietė Eliza Sivec. Po pamaldų Kėdainių parapijos pirmininkas Ričardas Švilpa pakvietė visus pabendrauti prie kėdainiškių suruošto vaišių stalo. Karšta kava ir nuoširdūs pašnekesiai veikiai atšildė nešildomoje bažnyčioje sužvarbti spėjusius maldininkus. Tikimės vieni kitus lankyti dažniau.

Grįždami į Vilnių, apžiūrėjome kiek nuošaliau nuo pagrindinių kelių dunksančius XVI a. statytos Deltuvos (Ukmergės r.) evangelikų reformatų bažnyčios griuvėsius. Parapija čia gyvavo iki Pirmojo pasaulinio karo, bažnyčios pastatas rimčiausiai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais ir nuo tada neprižiūrima didžiulė bažnyčia sparčiai nunyko. Greta bažnyčios išliko keletas senų kapų. Žvelgdamas į žole apaugusias nykstančias raudonų plytų sienas, galėtum pamanyti užklydęs tragiško likimo Karaliaučiaus kraštan... Tiesa, prasidėjus Atgimimui, vietinių gyventojų talkomis bažnyčios vidus buvo išvalytas nuo per dešimtmečius susikaupusių šiukšlių, pridygusių medžių bei krūmų. Šiuo metu bažnyčios liekanas prižiūri Deltuvos seniūnijos darbuotojai, tarp aukštų jos sienų, po dangaus skliautu, retkarčiais suskamba poezijos sueigų dalyvių balsai...

Kęstutis Pulokas

Nuotraukos autoriaus