Pamaldų tvarkaraštis

2020 metų Natkiškių parapijos

 

pamaldų tvarkaraštis

 

 

 

 1. Sausio 5 d. 13 val.

 

Trys Karaliai

 

 

 1. Vasario 2 d. 13 val.

 

Paskutinis sekmadienis po Trijų Karalių

 

 

 1. Kovo 1 d. 13 val.

 

1 Gavėnios sekmadienis (Invokavit)

 

 

 1. Balandžio 5 d. 13 val.

 

Verbų sekmadienis (Palmarum)

 

 1. Balandžio 12 d. 15 val.

 

V E L Y K O S

 

 

 1. Gegužės 3 d. 13 val.

 

3 sekmadienis po Velykų (Jubilate) / Motinos diena

 

 

 1. Birželio 7 d. 13 val.

 

Šv. Trejybės šventė / Tėvo diena

 

 

 1. Liepos 5 d. 13 val.

 

4 sekmadienis po Trejybės

 

Ropkojų KAPINIŲ šventė

 

 

 1. Rugpjūčio 2 d. 13 val.

 

8 sekmadienis po Trejybės

 

 

 1. Rugsėjo 6 d. 13 val.

 

13 sekmadienis po Trejybės

 

 

 1. Spalio 4 d. 13 val.

 

Pjūties padėkos šventė / 17 sekmadienis po Trejybės

 

 

 1. Lapkričio 1 d. 13 val.

 

Reformacijos šventė / Visi šventieji / 21 sekmadienis po Trejybės

 

 

 1. Gruodžio 6 d. 13 val.

 

2 Advento sekmadienis

 

 1. Gruodžio 25 d. 15 val. (penktadienis)

 

K A L Ė D O S