Naujienos

Bažnyčios dvasininkiją papildė naujas diakonas

„Šis sekmadienis Lietuvos Liuteronų Bažnyčiai yra ypatingas. Jo Evangelija liudija apie Viešpaties vynuogyną ir šiandien į Dievo žodžio tarnystę vynuogyne įsijungia dar vienas bažnyčios darbuotojas,“ - kalbėjo Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, įvesdamas diakono tarnystei teol. stud. Ričardą Dokšą.

R. Dokšas dvasininko tarnystei pradėjo ruoštis praėjus trims metams nuo teologijos studijų Klaipėdos Universiteto Evangeliškosios Teologijos katedroje pradžios. Susipažinęs su Senojo ir Naujojo Testamento egzegeze bei homiletikos ir liturgijos pagrindais, R. Dokšas pareiškė norą aktyviau įsijungti į Dievo žodžio tarnystę. Nuo 2005 m. pradžios, pritarus vietos kunigui, jis pradėjo sakyti pamokslus savo gimtojoje Kretingos bažnyčioje, o taip pat Priekulės ir Palangos parapijose. Parapijiečiai šiltai priėmė R. Dokšą ir tai paskatino kunigą pristatyti jį kaip kandidatą į diakonus Bažnyčios vyskupui. Vyskupas šį klausimą pateikė konsistorijai, kuri 2006 m. vasario 24 d. posėdyje nutarė kandidatą įvesti į diakonus 2006 m. kovo 12 d. Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Įvedimo pamaldas pravedė Bažnyčios vyskupas, asistuojant vietos kun. D. Petkūnui ir kun. J. Liorančui. Pamaldose taip pat dalyvavo kunigai dr. Ch. Evansonas, M. Žilinskis, R. Šemeklis bei gretimų parapijų nariai ir svečiai. Vyskupas M. Sabutis palinkėjo diakonui R. Dokšui ištikimai skelbti Dievo žodį ir taip statyti Kristaus bažnyčią daugelio žmonių širdyse, o tai daryti šiandieninėje visuomenėje nėra lengva.

Po pamaldų prie Priekulės bažnyčios... 2006 m.

R. Dokšas šiuo metu yra vienintelis diakonas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Akivaizdu, kad tarnaujant Priekulės, Kretingos ir Palangos parapijose jam gali ne kartą tekti pavaduoti ir kitų parapijų kunigus. Dar iki įvedimo į šią tarnystę jam teko pravesti pamaldas Mažeikių, Raseinių ir Pagėgių bažnyčiose, kurių tikinčiųjų nuoširdumas jam paliko gilų įspūdį.

Inga Petkūnienė