Pamaldų tvarkaraštis

 

 

 1. Sausio 27 d. (sekm.) 14.00 val.
  3 sekmadienis po Trijų Karalių.

 2. Vasario 24 d. (sekm.) 14.00 val.
  2 sekmadieniai iki Gavėnios laiko pradžios (Sexagesimae).

 3. Kovo 24 d. (sekm.) 14.00 val.
  (Pamaldos su šv. Vakariene)
  3 Gavėnios sekmadienis (Okuli).

 4. Balandžio 21 d. (sekm.) 8.00 val.
  VELYKŲ RYTO PAMALDOS.

 5. Balandžio 28 d. (sekm.) 14.00 val.
  Atvelykio sekmadienis.

 6. Gegužės 26 d. (sekm.) 14.00 val.
  Rogate sekmadienis.

 7. Birželio 22 d. (šešt.) 14.00 val.
  Didšilių kapinių šventė.

  Šį sekmadienį pamaldos
  Ramučių bažnyčioje nevyks.

 8. Liepos 28 d. (sekm.) 14.00 val.
  6 sekmadienis po Trejybės.

 9. Rugpjūčio 25 d. (sekm.) 14.00 val.
  Ramoniškės kapinių šventė.

  Šį sekmadienį pamaldos
  Ramučių bažnyčioje nevyks.

 

10. Rugsėjo 22 d. (sekm.) 14.00 val.
14 sekmadienis po Trejybės.

 

11. Spalio 27 d. (sekm.) 14.00 val.
19 sekmadienis po Trejybės.

 

12. Lapkričio 2 d. (šešt.) 11.00 val.

Reformacijos (arba tikėjimo atnaujinimo) šventė.

Ramučių bažnyčios 90 metų jubiliejaus šventė.
(Pamaldos su šv. Vakariene)

 

13. Lapkričio 24 d. (sekm.) 14.00 val.
(Pamaldos su šv. Vakariene)
Amžinybės sekmadienis

 

 1. Gruodžio 24 d. (antr.) 16.00 val.
  Kūčių vakaro pamaldos

 

 

 

 

 

Ramučių parapijos klebonas
kun. Remigijus Šemeklis

 

 

 

 

 

 

Tel. 8 653 26203

 

ramuciu.liuteronu.parapija@gmail.com