Naujienos

Reformacijos šventė Rusnėje

2002 metų Reformacijos šventę bažnyčia paminėjo Rusnės parapijoje.

Pamaldose, kurias pravedė vyskupas J. Kalvanas, dalyvavo daugelio parapijų kunigai, kun. Ch. Evanson iš JAV ir kun. J. Gandras iš Vokietijos (abu dėsto KU teologijos katedroje), Klaipėdos anglikonų parapijos kun. Roy Ball ir svečias kunigas iš Anglijos Peter Townley. Savo pamoksle vyskupas Jonas Kalvanas kalbėjo apie Reformacijos reikšmę šiandien, išreiškė susirūpinimą liberaliomis tendencijomis kai kuriose Vakarų Europos protestantiškose bažnyčiose. Po pamaldų kunigai ir svečiai apžiūrėjo gyvenimą Rusnės parapijoje, pabendravo su parapijiečiais ir jų kunigu G. Pareigiu. Rusnės bažnyčia šiandien yra seniausia liuteroniška bažnyčia Lietuvoje. Jos kertinį akmenį padėjo kryžiuočiai 1419 m.