Naujienos

Penktasis pučiamųjų instrumentų orkestrų seminaras

2004metų liepos paskutinę savaitę, šalia Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios esančiuose “Sandoros” namuose vyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pučiamųjų seminaras.

Nuo trečiadienio iki sekmadienio čia apsistojo 19 žmonių iš Klaipėdos, Plikių, Dovilų, Šilutės ir netgi Marijampolės. Kiekvieną dieną kun.Mindaugas Žilinskis pradėdavo su Dievo žodžiu, vėliau orkestrantai iki pat vakaro repetuodavo, bei mokesi vadovauti bažnytiniams orkestrams. Bažnytinių orkestrų vadovų paruošimas ir buvo pagrindinė šio seminaro užduotis,todėl į šį seminarą buvo pakviesti jau mokantys groti orkestrantai ir orkestrų vadovai.

Seminaro dalyviai Šilutės „Sandoros“ namuose

Šis seminaras nėra naujas įvykis mūsų banyčioje. Tokie seminarai buvo pradėti organizuoti dar 1994metais, kada kunigo Kalbrener dėka buvo atvežta 50 pučiamųjų instrumentų. Tuomet buvo įkurti 7 orkestrėliai: Plikiuose, Doviluose, Klaipėdoje, Šilutėje, Tauragėje, Jurbarke ir Katyčiuose. Išliko tik du - Plikiuose ir Doviluose. Pasak vadovo kunigo Liudo Fetingio: per praėjusius dešimt metų orkestras koncertavo ne tik Lietuvoje bet Vokietijoje, Čekijoje, bei kitose valstybese.

Šiais metais įvyko jau penktasis pučiamųjų seminaras, ankstesnieji seminarai buvo organizuojami Doviluose. Jubiliejinis- penktasis seminaras Šilutėje, buvo organizuojamas Mindaugo Žilinskio, pirmą kartą. Seminaro metu iš skirtingų lietuvos vietų susirinkę muzikantai keitėsi savo žiniomis, patyrimais. Taip pat buvo mokoma kaip pradėti darbą su jaunais muzikantais, kaip juos sudominti pūsti ir išgauti reikiamus garsus iš varinio instrumento. Buvo mokoma kvėpavimo pratimų, nes grojant reikia mokėti taisyklingai kvėpuoti; pats įdomiausias atradimas buvo tai, kai sužinojome kad instrumentą galime pasigaminti patys iš... guminės žarnos. Be metodinės medžiagos taip pat buvo daug laiko skirta ir tikram muzikavimui. Visi seminaro dalyviai, kurių amžius buvo nuo 13 iki 64 metų, be problemų skaitė natas, todėl uždarymo pamaldoms buvo paruošta 8 kūrinia: giesmės, maršai ir lengvojo džiazo kūriniai.

Aišku, gražiai ir darniai išmokti sugroti kūrinius, muzikantams be vadovo būtų be galo sunku, todėl metodinę medžiagą destyti ir diriguoti bendriems kūriniams, mielai sutiko specialistas iš Vokietijos, Drezdeno miesto (Saksonijos žemės) Andreas Altmann. Šis vyras dirba “Saksische Posaunenmision” organizacijoje, kuri vienija 600 orkestrų ir apie 7000 muzikantų. A.Altmann yra vienas iš bendradarbių, kurio akiratyje yra 120 orkestrų.

Seminaro dalyviai, ne vien tik mokesi ir muzikavo Šilutėje, bet buvo išvažiavę ir į krikščioniską stovyklą Būtingeje. Čia vadovas A. Altmann praktiskai stovyklautojams parodė kaip galima ne vien tik tai groti, bet taip pat pamokė kaip sudominti vaikus, kad jie užsinorrėtų groti: papasakojo jiems apie instrumentus, davė pabandyti pusti, bei atsakė į iškilusius klausimus. Tą pačią dieną, po pietų, pradedantieji vadovai galėjo patys padiriguoti ir praktiškai mokytis vadovauti. Nuvykus į Dovilus, čia visi muzikantai ir tik pradėję mokytis vaikai, visi buvo priimti į didelį orkestrą, kurį sudarė 30 žmonių. Ši popietė buvo labai naudinga tiek, “vadoviukams” tiek mokinukams.

Andrejo Altmano vadovaujami orkestrantai per labai trumpą laiką taip išmoko pagroti kūrinelius ir giesmes, kad triūbų balsams suskambejus baigiamosiose pamaldose ne viena močiutė nubraukė susižavėjimo ašarą. Ne viena garbesnio amžiaus širdis tikriausiai prisiminė ir pokario laiką, kada po Šilutes evangelikų liuteronų bažnyčios skliautu aidėjo 200 muzikantų triūbų balsai, kurie čia rinkdavosi pagroti iš viso Klaipėdos krašto. Tuos faktus sužinojęs A.Altmann sakė: “Džiaugiuosi seminaru Šilutėje. Iš 19 dalyvių 5 jau dirba vadovais , o kiti, jaunesni, tikiuosi, kad iš tų jaunųjų kada nors užaugs puikūs orkestro vadovai, o mūsų organizacija Vokietijoje pasirengusi visokeriopai jiems padėti.”

Svečias iš Vokietijos minėjo, kad ateityje pačius gabiausius jaunuosius muzikantus kvies į Vokietiją, kur jie galės tobulinti savo žinias, bei sugebejimus. Vadovas palinkėjo, kad Lietuvoje steigtųsi kuo daugiau orkestrų, o senieji vėl atgimtų, nes preiš karą jų buvo ne vienas ir ne du.

Seminaro uždarymo pamaldose kiekvienam dalyviui buvo įteiktas sertifikatas, kuris kiekvienam primins ko išmoko ir sužinojo. Seminaro dalyviai, kaip padėkos ženklą, vadovui padovanojo molinį varpa, kad jo skambejimas primintų Lietuvą. Šia maža dovanėle norėjome padėkoti vadovui už visokiariopą paramą. Taip pat dėkojame visiems ,kurie prisidėjo,kad įvyktų penktasis pučiamųjų instrumentų semiras. Dėkojame Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandraugai, kuri yra viena iš šio seminaro organizatorių.Taip pat dėkojame “Saksische Posaunenmission” instrumentus, natas ir mokytoją A. Altmann. Taip pat dėkojame organizacijai Vokietijoje “Gustow- Adolf –Werk“ (Pagrindinė Schleswik Holstein grupė). Seminaro eigą kuravo kun. Mindaugas Žilinskis.

“Džiuginkite instrumentų balsais žmonių širdis ir kvieskite ateiti pas Viespati Dievą.“ Su šiais žodžiais svečias iš vokietijos paliko Lietuvą, tačiau kupinas naujų įdėjų, kurias norėtų įgivendinti ir kitais metais, jau šeštajame seminare, kuris bus organizuojamas Saugose ir jame galės dalyvauti visi muzikantai: mokantys groti ir norintys išmokti groti.


Iki susitikimo kitais metais,
su Dievo palaima
kun. Mindaugas Žilinskis.