Naujienos

Šilutės ELB merginų vokalinė-instrumentinė grupė

Šilutės evangelikų- liuteronų bažnyčios (ELB) merginų vokalinė-instrumentinė grupė susikūrė 2004 metų rudenį parapijos kunigo Remigijaus Šemeklio prašymu.

Merginos suburtos iš parapijos jaunimo grupės, Vaikų meno mokyklos, gimnazijos vokalinio ansamblio. Kelios merginos buvo pažįstamos iki vokalinės grupės susikūrimo, kitos susipažino pradėjusios giedoti.
Pradžioje grupėje giedojo aštuonios merginos, tačiau vėliau gretos praretėjo. Grupėje giedoti liko penkios merginos: Kristina Šlyžiūtė, Roberta August, Kornelija Šarliokaitė, Daiva Paplauskaitė ir grupės vadovė Edita Vaškaitytė. Pavasariop prie Šilutės ELB vokalinės instrumentinės-grupės prisijungė stiprus sopranas Irena Žilakauskaitė. Jau vienerius metus grupėje gieda šešios merginos. Šį pavasarį po ligos į grupę grįžo Edita Andriušaitytė.
Merginos labai muzikalios, myli muziką bei dainavimą. Repeticijų metu emocijos ir idėjos liejasi per kraštus. Vokalinės-instrumentinės grupės repertuare daugiau negu keturiasdešimt įvairių giesmių: L. Vilkončiaus, J. Bailey, D. Zschech, M. J. Nystrom, M. Siebald, P. Strauch, G. Abariaus, A. Marcinkevičiaus, T. Paris ir kitų kompozitorių giesmės. Grupės giesmių žanras nėra apibrėžtas – merginos mėgsta improvizuoti ne tik balsais, bet ir įvairiais muzikos instrumentais. Irena groja smuiku, Krisina – gitara, vadovė Edita – pianinu, gitara, kanklėmis. Kartais giesmės paįvairinamos mušamaisiais instrumentais, fleita. Šilutės ELB merginų grupėje ne tik vokaliniai kūriniai: Irena ir Kornelija yra paruošusios J. S. Bacho, L. Van Bethoveno, G. F. Hendelio kūrinius smuikui ir vargonams.
Grupelės giesmės dažniausiai galima išgirsti Šilutės ELB pamaldų metu, taip pat per krikštą, santuoką, konfirmaciją. 2005 metų rugpjūtį merginos koncertavo Vokietijoje, Rostoko (Rostock) mieste. Po kelionės vyko metinis grupės koncertas Šilutės ev.-liut. bažnyčioje. Merginos koncertuoja ne tik bažnyčiose – buvo pakviestos į Klaipėdos Universiteto studentų mėnesio atidarymo koncertą, Advento laikotarpiu giedojo Teologijos fakulteto koplytėlėje. Kun. R. Šemeklis merginas dažnai kviečia pagiedoti Vanagų bei Vyžių bažnyčiose. Šilutės ELB merginų grupė giedojo 2005 metų „Giesmių giesmelėje“, Šilutės muziejaus renginiuose, vaikų bei jaunimo stovyklose, vaikų darželiuose.
Šilutės ELB merginų vokalinė-instrumentinė grupė atstovauja Šilutės ev.-liut. parapijos jaunimą. 2005 metais panelės dalyvavo Klaipėdos bei Kauno ev.-liut. jaunimo pamaldose, drauge keliavo į Vilnių. Šiais 2006 metais grupelė giedojo Klaipėdos jaunimo pamaldose, ruošiasi „Giesmių giesmelei“.
Kelionių bei repeticijų metu merginos tapo geromis draugėmis. Vadovė Edita šiuo metu studijuoja Klaipėdoje, todėl repeticijos vyksta dažniausiai savaitgaliais, todėl kiekviena repeticija tampa mažyte susitikimo švente bei smagia galimybe paplepėti apie viską prie kavos puodelio. Merginos džiaugiasi, kai jų triūsas būna įvertintas ir dėkoja parapijos kunigui Remigijui už šiltą bendravimą!

Šilutės ELB merginų vokalinės-instrumentinės grupės vadovė
Edita Vaškaitytė