Naujienos

Vilniaus angliškai kalbanti bendruomenė parėmė Šakių vaikų globos namus

Šių metų kovo 26 dieną, Laetare (džiaukitės) sekmadienį, po angliškai kalbančios Vilniaus liuteronų parapijos pamaldų, kartu su prie kavos puodelio pasilikusiais pabendrauti parapijiečiais galėjome pasidžiaugti geru darbu – Ken ir Ruth Urdahl, Tim Quello, kun. Chris ir Cheryl Quello, Laura Thaut bei Lorie Pelatt paaukojo Šakių vaikų globos namams 1450 litų.

Tai didelė parama vaikams. Ši auka vaikams dovanos ne vieną šviesią akimirką. Išgirdę apie šią dovaną, vaikai labai džiaugėsi ir dėkodami geradariams nupiešė paveikslą ,,tekanti saulė ir bundantis medis”. Geradarių aukos dėka ne viena diena vaikų gyvenime prisipildys džiaugsmo saulėtekių ir žmogiškumo prabudimų. Telaimina Dievas šiuos geros valios žmones ir tepripildo jų širdis savosios šviesos bei ramybės.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2006 Nr.4
( laikraščio priedas „LEK Šakių rajono parapijose: Sudargas-Šakiai“)