Žukų parapija

Krikščioniška draugystė, arba „Argi Kristus padalytas?“

Tauragės parapijai atgavus sovietų nacionalizuotus kunigo Vymerio namus, vyskupo Jono Kalvano vyresniojo iniciatyva į užsiėmimus čia rinkdavosi liuteroniškasis jaunimas. Kitoje namo dalyje, sovietmečiu gavusi butą, dar gyveno katalikiška Pajaujų šeima. Pajaujų jaunuolį Kęstutį sudomino krikščioniški jaunimo užsiėmimai. Čia ir užsimezgė Kęstučio pažintis su liuteronu Ediku. Galiausiai abu jie baigė teologijos mokslus: Kęstutis – Kaune ir Vatikane, Edikas – Leningrade-Sankt Peterburge.

Atnaujintas Žukų bažnyčios vidus

Apie Žukų evangelikų liuteronų parapiją, jos istoriją ir remonto laukiančios bažnyčios sudėtingą būklę „Lietuvos evangelikų kelio“ puslapiuose pastarąjį dešimtmetį rašyta ne kartą. 2007 m. spalio 20 d. iškilmingomis pamaldomis buvo paminėtas Žukų ev. liuteronų bažnyčios 100-čio jubiliejus.

Žukų evangelikų liuteronų klebonijai – naujas gyvenimas

Kultūros paveldo departamentas kartu su Pagėgių savivaldybės administracija pasišovė suremontuoti Žukų evangelikų liuteronų bažnyčiai priklausantį klebonijos pastatą. Pirmiausia remontuojamas pastato stogas. Parapiją aptarnaujantis kunigas Edikas Šulcas sako, kad kultūros paveldo objektas yra ne tik klebonija, bet visas pastatų ansamblis. Tikimasi, kad remontuojami bus visi trys statiniai (klebonija, ūkinis pastatas ir bažnyčia).

Žukų liuteronų bažnyčiai – 100 metų!

Už septynių kilometrų į rytus nuo Vilkyškių privažiuojama pušynų apsupta Žukų gyvenvietė, įsikūrusi 1,5 km į šiaurę nuo judraus Šilutės-Jurbarko plento, prie kelio į Tauragę. Keliautojo po Pagėgių kraštą žinyno „Šiaurės Skalva“ (2007) autoriai Vytenis ir Junona Almonaičiai iš Kauno pastebi, kad „Kaimas pažymėtas 1665 m. braižytame Ragainės apskrities žemėlapyje. Čia jis vaizduojamas, kaip maža salelė girioje. Žukuose 1736 m. ūkius turėjo Kristupas Šilevardis, Abrys Šusteraitis, Liudkus ir Brožis Žukai (Szuks). Iš pastarosios kaime vyravusios pavardės ir kilo jo pavadinimas (vok. Szugken). XVIII a. Žukai buvo eilinis Viešvilės parapijos kaimas, tačiau per XIX šimtmetį pastebimai ūgtelėjo.“ Jau valsčiaus centru vadinamoje gyvenvietėje 1905 m. surašyti 237 (iš jų 41 lietuvis) žmonės. Žukų valsčiuje tada priskaičiuota 1318 gyventojų (iš jų 433 gimtoji kalba lietuvių).

Žukų bažnyčios šimtmečio minėjimo pamaldos

„Ant tavo sienų aš pastačiau sargų. Visą dieną ir visą naktį jie niekad netylės Jūs, kurie išpažįstate VIEŠPATĮ, nelikite ramūs! Ir neduokite jam ramybės, kol jis neatstatys Jeruzalės Ir kol jos nepadarys žemės pasididžiavimu!“ (Jez 62, 6-7)