Aktualu

Parduodamai liuteronų bažnyčiai pirkėjų neatsiranda

Garliavoje (Kauno r.) esančius evangelikų liuteronų maldos namus mėginama parduoti jau trejus metus, tačiau išskirtinis statinys pirkėjų nedomina.

Tik gavus finansavimą bus pradėti šio pastato restauracijos darbai.

Kintų parapijos ūkinio pastato atstatymas yra ir bendruomenės atstatymas

Kintų bendruomenė gyvena laukimo nuotaikomis. Sumanyta naujam gyvenimui prikelti šalia Kintų liuteronų bažnyčios esantį apgriuvusį ūkinį pastatą. Ten planuojama įrengti namus – tarsi ramybės, prieglobsčio ir susitikimų oazę, kurioje kiekvienas kintiškis rastų ne tik reikalingą pagalbą, bet ir dvasinį pastiprinimą.

Knyga apie liuteronų persekiojimus pristatyta LGGRTC Vilniuje

Pernai išleista kun. dr. Dariaus Petkūno knyga apie Lietuvos ev. liuteronų persekiojimus sovietų okupacijos metais „The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era“ platesnei visuomenei šiemet pristatyta Vilniuje. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras rugsėjo 18 d. surengė knygos pristatymo vakarą „Liuteronų tremtis – nutylėta istorijos realybė“. Jam simboliškai pasirinktas Genocido aukų muziejus – sovietmečiu pastate buvo KGB būstinė, veikė kalėjimas, kuriame tardyti kai kurie knygoje minimi žmonės.

Vyriausybei pateiktas prašymas dėl Klaipėdos bažnyčios atstatymo

Rugsėjo 4 d. LR Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis priėmė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, Klaipėdos miesto bei Vokietijos ambasados atstovų delegaciją, kuri pateikė prašymą dėl paramos Klaipėdos šv. Jono ev. liuteronų bažnyčios atstatymui.

Kapų šventė - „Misija – Sąžinė“

Rugpjūčio 25 d. Žiūrių kapinaitėse (Šakių r.) šventėme pamaldas. Kaip visada, susirinko gražus pulkelis tikinčiųjų. Po pamaldų čia pat miške susėdome prie bendro stalo. Prisiminėme artimuosius, užmigusius Viešpatyje ir atgulusius šiose kapinaitėse, pasidalinome šios dienos džiaugsmais ir rūpesčiais.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis