Bažnyčia išeivijoje

Ad memoriam kunigui Alfredui Vėliui

2009 m. vasario 3 d. mirė Alfredas Vėlius – kunigas, pedagogas, mažlietuvių veikėjas.

Mirė Vasario 16-tosios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas

Sekmadienį, gruodžio 14 d., Vokietijoje staiga mirė ilgametis lietuvių Vasario 16-tosios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas. Penktadienį vakare, ištikus aneurizmui, jis buvo paguldytas į ligoninę Heidelberge, kurioje mirė.

Ad memoriam kunigui Jonui Juozupaičiui

Kunigas Jonas Juozupaitis gimė 1929 metų vasario 13 d., Kilpinių kaime, Šilalės parapijoje, mirė 2008 rugpjūčio 25 d., Orland Park, Ilinojaus valstijoje, JAV.

Neeilinė šventė Hagene (Vokietijoje)

Šiuometinis šios gražios vasaros lietuvių susibūrimas Hagene kaip reta buvo gausus ir šventiškai nuotaikingas. Šio neeilinio surinkimo hageniečiai susidomėję laukė ir plačiau apie jį diskutavo. Birželio 10-oji bendruomenės narių tarpe buvo nekantriai laukiama.

Paskutinis Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijos Sinodas

2007 metais, gegužės 19 dieną Ziono lietuvių liuteronų bažnyčios, Oak Lawn mieste, Ilinojaus valstijoje, Amerikoje, delegatai iš Kanados, Amerikos ir Vokietijos uždarė Išeivijos Sinodą, kuris prieš 61 metus prasidėjo Lebenstedte, Vokietijoje, priimdami vienbalsiai Vienuoliktojo LELBI Sinodo rezoliuciją:

„Dėl prisijungimo prie Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios“

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis