Bažnyčia išeivijoje

In memoriam: Marija Luiza Kibelkaitė - Kilienė

Mūsų bažnyčią pasiekė žinia, šių metų sausio 8 d. Pie­tų Vokietijoje, Švarcvaldo mieste Lio­rache (Lörrach) eidama 98-sius metus mirė Marija Luizė Ki­lienė (Killus), aktyvi bažnyčios tarnaitė, liuteroniškos spaudos bendradarbė, dvasiškų giesmių eiliuotoja.

Ad memoriam kunigui Alfredui Vėliui

2009 m. vasario 3 d. mirė Alfredas Vėlius – kunigas, pedagogas, mažlietuvių veikėjas.

Mirė Vasario 16-tosios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas

Sekmadienį, gruodžio 14 d., Vokietijoje staiga mirė ilgametis lietuvių Vasario 16-tosios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas. Penktadienį vakare, ištikus aneurizmui, jis buvo paguldytas į ligoninę Heidelberge, kurioje mirė.

Ad memoriam kunigui Jonui Juozupaičiui

Kunigas Jonas Juozupaitis gimė 1929 metų vasario 13 d., Kilpinių kaime, Šilalės parapijoje, mirė 2008 rugpjūčio 25 d., Orland Park, Ilinojaus valstijoje, JAV.

Neeilinė šventė Hagene (Vokietijoje)

Šiuometinis šios gražios vasaros lietuvių susibūrimas Hagene kaip reta buvo gausus ir šventiškai nuotaikingas. Šio neeilinio surinkimo hageniečiai susidomėję laukė ir plačiau apie jį diskutavo. Birželio 10-oji bendruomenės narių tarpe buvo nekantriai laukiama.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis