Bažnyčia išeivijoje

In Memoriam - Aldonis Putcė (1925 03 20 – 2006 06 02)

Sulaukęs 81 metų amžiaus, 2006 m. birželio 2 d. Lydse (Leeds), Anglijoje, mirė kunigas Aldonis Putcė. Daugiau nei keturiasdešimt metų jis tarnavo Didžiosios Britanijos latvių bei lietuvių liuteronų parapijose.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis