Bažnytinė muzika

Muzikinis tiltas Klaipėda – Kylis 2013

2013 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 7 d. turėjau nepaprastą galimybę pirmą kartą dalyvauti Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos organizuotame tarptautiniame giedojimo seminare „Muzikinis tiltas Klaipėda – Kylis“. Beje, šis LEBMS rengiamas seminaras yra jau 18-asis. Jo metu studijavome labai gražų, bet gana sudėtingą V. A. Mocarto kūrinį Missa brevis in F. Be šio, mokėmės dar tris lietuviškus kūrinėlius: „Kur giria žaliuoja“ (muz. J. Gudavičiaus, žodž. K. Sakalausko-Vanagėlio), „Pranaše didis“ (žodž. J. Neander, harm. Vydūnas) ir „Gyvenimą pašlovintą“ (iš M. Mažvydo ir B. Vilento giesmyno „Krikščioniškos giesmės“, red. B. Skirsgilas). Lietuviškus kūrinėlius padėjo parengti dvi choristės: Birutė Pavalkienė (Marijampolė) ir Evelina Tamošaitytė (Skirsnemunė). Beje, jos pačios šiuos kūrinėlius ir dirigavo koncertų metu: Birutė – „Kur giria žaliuoja“ ir „Gyvenimą pašlovintą“, o Evelina – „Pranaše didis“.

Lietuvos giesmių šventė Kretingoje

Prasidedančios kalendorinės vasaros pirmąjį savaitgalį visos Lietuvos evangelikų liuteronų mintys ir žvilgsniai buvo nukreipti į Kretingą. Gegužės 31 – birželio 2 d. vietos ev. liuteronų parapijoje rengtas „Tarnystės“ temą gvildenęs LELB Jaunimo centro seminaras, o birželio 1 d., šeštadienį, miestą užplūdo evangeliški chorai iš artimesnių bei tolimesnių Lietuvos kampelių: 15.00 val. Kretingos ev. liuteronų bažnyčioje nuskambės 22-oji evangeliška Giesmių šventė.

Vilniaus choras festivalyje Greifsvalde

Chorų festivalis „Dreiklang 2012“, įvykęs rugpjūčio 24–26 dienomis Greifsvalde, buvo pirmoji didelė Vokietijos Šiaurės bažnyčios (Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, sutrumpintai Nordkirche) suorganizuota chorinės muzikos šventė. Šiaurės bažnyčia pasivadino šiemet prieš Sekmines susivienijusios Šiaurės Elbės, Meklenburgo ir Priešakinės Pomeranijos evangelikų bažnyčios. Šventėje dalyvavo daugiau nei 3000 giesmininkų ir maždaug 100 šiaurinės Vokietijos chorų, taip pat svečių chorai iš kaimyninių Baltijos jūros kraštų – Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos. Vasarą ištuštėjęs Greifsvaldas – universitetinis ir Hanzos miestas – tomis dienomis aiškiai pagyvėjo: jo bažnyčiose, koncertų salėse, aikštėse, uoste skambėjo neįprastai daug muzikos.

Tauragės M. Mažvydo bažnyčios 170 metų jubiliejaus giesmių šventė

Lietuvos evangeliškų bažnyčių chorai kas metai susirenka į metinę giedojimo šventę. Šiais metais šiam chorų susibūrimui buvo pasirinkta Tauragė, kurios evangelikų liuteronų bažnyčia minėjo 170 metų jubiliejų.

Nutilusių vargonų aidas

Mano vilnietės anūkės Rimgailė ir Rugilė jau antri metai dalyvavauja krikščioniškoje Batakių vasaros stovykloje. Kadangi jos aktyviai įsijungia į stovyklos gyvenimą, gieda chore, mes seneliai vis atvykstame į baigiamasias pamaldas. Malonu girdėti, kad per keletą dienų vaikai šitiek išmoksta. Kartą po pamaldų sutikę stovyklos vadovą kunigą Mindaugą padėkojome, o jis manęs kaip seno buvusio batakiškio paklausė: ,,Gal aš nors ką žinau iš bažnyčios didžiųjų vargonų istorijos. Deja apie vargonų kilmę ir jų pastatymo istoriją nieko negalėjau pasakyti, tik užsiminiau, kad gal būt kažkokios informacijos galima būtų rasti senovinėje kunigo Miko Preikšaičio bibliotekoje, kurioje buvo ne tik daug knygų, bet ir senovinės spaudos. Biblioteka po kunigo mirties kažkodėl neatiteko parapijai ar liuteronų bažnyčios archyvui, bet tuoj pat buvo pasisavinta kunigo sūnėno tauragiškio Gocento ir dabar nepasiekiama... Taigi man ir kilo mintis užrašyti keletą dabar jau istorinių nuotrupų susijusių su vargonų gaudesiu Batakių evangelikų liuteronų bažnyčioje. Pažintis su kun. Dariaus Petkūno knyga "The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era" paskatino ir mane paviešinti savo prisiminimus.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis