Bažnytinė muzika

Chorinės muzikos seminaras Klaipėdoje

„Klaipėdos chorinės muzikos vasaros seminaras išaugo iš Austrijoje, Gosau, nuo 1955 metų vykstančio seminaro,“ – pasakojo LEBMS vadovė Laura Matuzaitė: „Frieder Gutowski - vienas iš Gosau seminaro organizatorių – 1996 metais įkūrė evangeliškosios bažnytinės muzikos sandraugą Lietuvoje ir surengė dviejų savaičių chorinės muzikos seminarą Nidoje, kuriame dalyvavo chorvedžiai ir chorų dainininkai iš Lietuvos, Rusijos (Kaliningrado srities) ir Vokietijos.“

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos visuotinis susirinkimas

Šių metų balandžio 2 d. Klaipėdoje įvyko metinis visuotinis-rinkiminis Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 20 LEBMS narių, (13 narių, susitarus telefonu). Posėdžiui pirmininkavo kun. Remigijus Šemeklis, buvo svarstoma ir tvirtinama LEBMS narystės rezoliucija, išklausytos valdybos pirmininkės bei revizijos komisijos 2009 ir 2010 Sandraugos veiklos metų ataskaitos. Kalbėta apie šiemet vyksiančių Giesmių giesmelės Vištytyje bei Giesmių šventės Šilutėje, giedojimo seminaro Klaipėdoje organizacinius dalykus. Dalytasi informacija apie tarptautinius projektus, studijas bei seminarus užsienyje.

Leipcigo universiteto choro koncertas

Šilutės liuteronų bažnyčioje š.m. rugsėjo 20 d. koncertavo Leipcigo universiteto choras.

Gospel choro „SOUND OF JOY“ viešnagė Lietuvoje

Š. m. rugpjūčio 26 – 29d. Lietuvoje viešėjo įspūdingo dydžio Hersbruko (Vokietija) Nikolajaus – Selnekerio bažnyčios Gospel choras „Sound of Joy“ (virš 50 choristų). Šį Gospel chorą 1981m. įkūrė dekanato kantoriaus bažnytinės muzikos direktorius, vargonininkas Karlas Šmitas. Mažas Hersbruko miestelis, kuriame gyvena apie 12 tūkstančių gyventojų, yra pietų Vokietijoje, Niurnbergo metropoliniame regione, apie 200 km nuo Miuncheno. Šioje nedidelėje parapijoje 2003m. teko atlikti 6 mėn. bažnytinės muzikos praktiką. Turėjau galimybę gerai pažinti šį chorą, kartu dalyvauti koncertinėje kelionėje į Siciliją. Kilo idėja pasikviesti chorą ir į Lietuvą.

Ansamblio „Adoremus“ „Tyli naktis“

2009 m. gruodžio 18 d., penktadienį, Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje VELB ansamblis ADOREMUS savo penkerių metų gimtadienį pažymėjo dviejų dalių kalėdiniu koncertu TYLI NAKTIS.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis