Bažnytinė muzika

Jurbarke nuskambėjo „Giesmių giesmelė“

Jau dvidešimt antrąjį kartą rengiama kasmetinė evangeliška vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių šventė „Giesmių giesmelė“. Pirmoji parapijų vaikų chorų šventė įvyko 1992 05 03 Šilutės Martyno Liuterio bažnyčioje. Nuo 1995 m., įsikūrus Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugai, šias vaikų šventes organizuoja Sandrauga kartu su parapija, kurioje vyksta šventė. Šįmet „Giesmių giesmelė“ buvo surengta gegužės 10 d. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje, paminint Motinos dieną, o šventę lydinti tema – „Muzika – tai angelų kalba“. Dalyvavo ir svečiai iš broliškos Latvijos, todėl šią šventę jau galime pavadinti tarptautine. Iš viso atvyko apie 150 dalyvių ir dar apie 50 juos lydinčių asmenų. Renginyje gausiai apsilankė ir jurbarkiečiai. Erdvi mūsų naujoji bažnyčia buvo beveik perpildyta. Smagu pastebėti, kad savo parapijų vaikų ir jaunimo ansamblius atlydėjo ir kai kurių parapijų kunigai: Klaipėdos parapijos kunigas Reincholdas Moras, Batakių parapijos kunigas Karolis Skausmenis, o Plikių ir Dovilų ev. liuteronų parapijų kunigas Liudvikas Fetingis atvyko net su dviem ansambliais.

Išrinkta nauja LEBMS valdyba

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos metinis rinkiminis susirinkimas šiemet kovo 29 d. buvo sušauktas Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčioje.

Šakių ir Sudargo parapijų vasaros fragmentai...

Vasara prabėgo taip greitai, kad net nesitiki, jog tuoj ruduo. Supratau tą tik vakar, eidama per kiemą, kai papūtė stipresnis vėjas. Tačiau, nepaisant vasaros greitumo, kiek širdies džiaugsmo per ją mums buvo suteikta! Pašventintas kertinis naujų vaikų globos namų akmuo. Į bažnyčią sugrįžo jos statytojų ir parapijos įkūrėjų baronų von Keudell šeimos herbas. Paaugo vaikai. Kai kurie pradėjo vaikščioti, kai kurie – kalbėti. Dar kiti – susikalbėti. Viskas pirmyn. Vyresni vaikai spėjo paatostogauti penkiose stovyklose. Net keturios iš jų – krikščioniškos: Tytuvėnai, Vanagai, Žeimelis, Berčiūnai. Vaikams jos taip tinka, kad į kitas nelabai ir važiuoja. Ir jau planuoja kitos vasaros stovyklų grafiką, kad suspėtų dar daugiau. Ačiū visiems organizatoriams, kurie vaikams ir jaunimui suteikia tiek džiaugsmo ir galimybių. Kartais stovykloje išgirsta giesmė, kurią jie girdi savo bažnyčiose ne kartą, nuskamba kaip pirmąkart. Ir ne kažkur skliautuose, o širdyje. O jei ten pasilieka ir vienas kitas išgirstas bei suvoktas Šventojo Rašto žodis, tada apskritai puiku. Kuo daugiau krikščioniškų renginių – tuo daugiau galimybių, kad tas susivokimas ištiks. Kad ne kažkieno kitų, o mano laikas, Dieve, Tavo rankoj. Ir kad mes kiekvienas esame atsakingi, kad sužibusi Dievo šviesa neužgestų. Taip, kaip šokant ratu susikibus rankomis, nuo kiekvieno pastangų priklauso, ar jis nutrūks, ar ne. Paprasta.

Muzikinis tiltas Klaipėda – Kylis 2013

2013 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 7 d. turėjau nepaprastą galimybę pirmą kartą dalyvauti Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos organizuotame tarptautiniame giedojimo seminare „Muzikinis tiltas Klaipėda – Kylis“. Beje, šis LEBMS rengiamas seminaras yra jau 18-asis. Jo metu studijavome labai gražų, bet gana sudėtingą V. A. Mocarto kūrinį Missa brevis in F. Be šio, mokėmės dar tris lietuviškus kūrinėlius: „Kur giria žaliuoja“ (muz. J. Gudavičiaus, žodž. K. Sakalausko-Vanagėlio), „Pranaše didis“ (žodž. J. Neander, harm. Vydūnas) ir „Gyvenimą pašlovintą“ (iš M. Mažvydo ir B. Vilento giesmyno „Krikščioniškos giesmės“, red. B. Skirsgilas). Lietuviškus kūrinėlius padėjo parengti dvi choristės: Birutė Pavalkienė (Marijampolė) ir Evelina Tamošaitytė (Skirsnemunė). Beje, jos pačios šiuos kūrinėlius ir dirigavo koncertų metu: Birutė – „Kur giria žaliuoja“ ir „Gyvenimą pašlovintą“, o Evelina – „Pranaše didis“.

Lietuvos giesmių šventė Kretingoje

Prasidedančios kalendorinės vasaros pirmąjį savaitgalį visos Lietuvos evangelikų liuteronų mintys ir žvilgsniai buvo nukreipti į Kretingą. Gegužės 31 – birželio 2 d. vietos ev. liuteronų parapijoje rengtas „Tarnystės“ temą gvildenęs LELB Jaunimo centro seminaras, o birželio 1 d., šeštadienį, miestą užplūdo evangeliški chorai iš artimesnių bei tolimesnių Lietuvos kampelių: 15.00 val. Kretingos ev. liuteronų bažnyčioje nuskambės 22-oji evangeliška Giesmių šventė.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis