Bažnytinė muzika

Juodkrantėje – liuteronų giesmių šventė

Tiek išlikusios, tiek per karą ar entuziastingai ateistinį pokarį suniokotos Mažosios Lietuvos bažnyčios (ne viena jų dabar jau sėkmingai renovuota - ne be Vokietijos liuteroniškų bendruomenių paramos) – tai ne vien „architektūros paminklai“: būtent liuteronų parapijos yra ta gyvoji gija, rišanti būtąją Mažosios Lietuvos kaip Rytprūsių (Prūsijos, Vokietijos) dalies istoriją su šiandiene Lietuva.

Martyno Mažvydo bažnyčioje Tūkstantmečio vardynų koncertas

Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčia po Sekminių pamaldų klausytojus pakvietė koncertas „Tau, amžių Giesmė“. Renginys skirtas Lietuvos tūkstantmečio vardynoms, miesto dienoms “Tauragiškiai - tūkstantmečiui“ bei Sekminių sekmadieniui. Parapijiečiai ir atvykę svečiai klausėsi pasaulyje žinomų atlikėjų.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis