Archyvas - 2002

10 metų partnerystės jubiliejus su Lipės bažnyčia

2002 metais suėjo 10 metų bendrystės jubiliejus su Vokietijos Lipės krašto liuteronų bažnyčia.

Paminėti šią reikšmingą datą į Lietuvą atvyko superintendentas D. Lorenz ir kiti Lipės bažnyčios konsistorijos nariai. Jubiliejinės pamaldos įvyko 2002 m. rugsėjo 15 d. Tauragės M. Mažvydo bažnyčioje. Šventinį pamokslą pasakė kun. D. Lorenz. Atsidėkodamas už ženklią pagalbą ir nuopelnus atsikuriančiai Lietuvos bažnyčiai vyskupas J. Kalvanas, bažnyčios vardu, superintendentui D. Lorenz užkabino paauksuotą tarnybinį kryžių. Po pietų Tauragės parapijos namuose vyko draugiškas bendravimas tarp abiejų bažnyčių atstovų. Į susitikimą atvyko LELB kunigai, parapijų pirmininkai, jaunimo atstovai. Pokalbyje buvo aptartos tolimesnės bendravimo perspektyvos.
Bendrystė su Lipės bažnyčia per pastaruosius 10 metų atnešė pastebimus vaisius. Lipiečiai savo aukomis rėmė sovietiniais metais nuniokotų bažnyčių atstatymą. Jie buvo vieni iš pirmųjų rėmėjų, kurie KU Teologijos katedros bibliotekai padovanojo keletą tūkstančių knygų. Lipės bažnyčia rėmė teologijos studijų projektus, parapijoms skyrė šildymo ir kitokią techninę įrangą. Tarp abiejų bažnyčių vyko pažintiniai ir darbo vizitai. Per pastaruosius metus du Lipės bažnyčios vikarai – Frank Erichsmeier ir Matthias Altevogt atliko praktiką LELB parapijose. Lietuvos bažnyčia, apžvelgdama dešimties metų partnerystės rezultatus, pripažįsta, kad draugystė su Lipės bažnyčia buvo nepaprastai vaisinga.