Archyvas

2004

Susitikimas su Vokietijos Savarankiška evangelikų liuteronų bažnyčia

2004 m. lapkričio 17 d. Lietuvos ev. liuteronų bažnyčią aplankė Vokietijos Savarankiškos evangelikų liuteronų bažnyčios (SELK) vyskupas Diethardt Roth, kartu su propstu Wilhelm Torgerson ir konsistorijos atstovu Ulrich Schröder.

Lenkijos ev. liuteronų vyskupo ir konsistorijos vizitas

Šių metų liepos 18 dieną mūsų bažnyčią aplankė Lenkijos Augsburgo evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Janusz Jagucki ir penki Lenkijos liuteronų konsistorijos nariai (Adam Pastucha, Wilhelm Lorek, kun. Jan Badura, Maciej Oczkowski, kun.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis