Diakonija

Šakių vaikų namų siela liuteronų kunigas Virginijus Kelertas: „Baikime dūsauti“

Į 2005 metais prie Šakių evangelikų liuteronų bažnyčios pastatytus trijų aukštų 420 kv. metrų ploto vaikų globos namus patenka našlaičiai, tėvų palikti ar apleisti vaikai. Per septynerius metus juose yra gyvenę apie 240 įvairaus amžiaus mergaičių ir berniukų. Šiuo metu čia glaudžiasi 34 vaikai, nors vietos yra tik 30-čiai.

Labdaringa Tauragės parapijos šventė

Tauragės evangelikų liuteronų parapijos namuose spalio 29 d., Reformacijos šventės išvakarėse, vyko labdaringas renginys, kurį organizavo Diakoninė tarnyba ir kuriame dalyvavo gausus parapijiečių, parapijos tarybos ir miesto visuomenės būrys. Renginio tikslas – paaukoti lėšų senelių ir neįgaliųjų lankymui ir šelpimui, pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

Vaiko teisių gynėjai mergaitė nerūpėjo

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė vien dėl įstatymo raidės įsivėlė į teisinį ginčą su liuteronų kunigu, gynusiu mergaitės interesus, ir teismą skandalingai pralaimėjo.

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas atmetė vaiko teisių apsaugos kontrolierės E.Žiobienės skundą, kuriuo ji siekė, kad Šakių liuteronų parapijos kunigas Virginijus Kelertas, vadovaujantis ir Šakių vaikų globos namams, būtų apkaltintas savavaldžiavimu. Esą jis paėmė mergaitė iš socialinės rizikos šeimos ir apgyvendino savo vadovaujamoje įstaigoje. Tai buvo nebe pirmas E.Žiobienės suraitytas skundas dėl to, jog pernai prieš Kalėdas V.Kelertas iš girtaujančios šeimos parsivežė alkaną, sušalusią ir sumuštą aštuonmetę, kad ji per šventes pabūtų su pilnamete seserimi Rasvita, gyvenančia vaikų globos namuose.

Padėtas galutinis taškas kunigo kaltinimo byloje

Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise persekiojo ir pranašus. (Mt 5,10-12)

Šių metų pradžioje rajoninėje ir respublikinėje žiniasklaidoje plačiai nuskambėjusioje istorijoje, kurioje Šakių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas, VšĮ Vaikų globos namų direktorius Virginijus Kelertas buvo kaltinamas savivaldžiavimu, pagaliau padėtas galutinis taškas. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimu nutraukus ikiteisminį tyrimą, nuosprendis įsiteisėjo tik po trijų Vaiko teisių apsaugos kontrolierės Editos Žiobienės skundų. Jie visi buvo atmesti tyrėjams byloje neįžvelgus nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

 

Parama Šakių vaikų globos namų plėtrai

Vilnius. Vasario 14 dieną LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ministro Donato Jankausko kvietimu lankėsi Šakių vaikų globos namų ir Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios globos namų atstovai: kunigas Virginijus Kelertas, Daiva Kalinauskaitė bei Džiugas Jasulaitis.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis