Diakonija

Ieškoma neįgaliųjų dienos centro klausimo sprendimo

Spalio 18 – 19 dienomis Šakių raj. savivaldybės salėje vyko teorinis-praktinis seminaras ,,Socialinių paslaugų prieinamumas“, kurio tikslas – aptarti problemas, kylančias įstaigoms, teikiančioms paslaugas sutrikusio intelekto asmenims.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis