Diakonija

Diakonės Grace Rao vizitas Lietuvoje

Š.m. balandžio 27 - gegužės 4 dienomis Lietuvoje viešėjo diakonė Grace Rao, dirbanti liuteronų bažnyčios Misurio Sinodo pagalbos žmonėms srityje (LCMS Human Care & World Relief). Pagrindiniai jos vizito Lietuvoje tikslai buvo susipažinti Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia bei bažnyčioje vykdoma socialine veikla. Viešnia ypatingai domėjosi projektais, susijusiais su pagalba moterims ir vaikams.

Baltijos šalių ir Schleswig-Holstein žemės diakonijų susitikimas Taline

Liepos 3 – 5 dienomis Taline įvyko Baltijos šalių ir Schleswig-Holstein žemės (Vokietija) diakonijų susitikimas. Balandžio mėnesį šių šalių susitikimas vyko Vilniuje, o spalį numatomas Rygoje.

Baltijos šalių ir Schlesvigo Holsteino žemės Diakonijų susitikimas Vilniuje

Balandžio 3-5 dienomis Vilniuje įvyko Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Schlesvigo Holsteino žemės (Vokietija) diakonijų susitikimas, kuriame dalyvavo minėtųjų šalių Diakonijų atstovai. Susitikimo organizatorius - Schlesvigo Holsteino žemės diakonija.

Tarptautinė konferencija ,,Diakonija Lietuvoje. Dabartis ir perspektyvos“

Vasario 16-17 dienomis Vilniuje vyko tarptautinė konferencija ,,Diakonija Lietuvoje. Dabartis ir perspektyvos“, kurią organizavo Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia ir Schleswig Holstein žemės (Vokietija) Diakonija.

Ieškoma neįgaliųjų dienos centro klausimo sprendimo

Spalio 18 – 19 dienomis Šakių raj. savivaldybės salėje vyko teorinis-praktinis seminaras ,,Socialinių paslaugų prieinamumas“, kurio tikslas – aptarti problemas, kylančias įstaigoms, teikiančioms paslaugas sutrikusio intelekto asmenims.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis