Archyvas

2003

Šakiuose – Vokietijos jaunuoliai

Ba­lan­džio 17-24 die­no­mis Ša­kių evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų pa­ra­pi­jo­je lan­kė­si sep­ty­ni Ho­y­ers­ver­dos (Vo­kie­ti­ja) glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai ir du auk­lė­to­jai.

Šakių evangelikų liuteronų parapijos vaikų namai

Gerumo nebūna per daug
Šakių evangelikų liuteronų parapijos klebono Virginijaus Kelerto iniciatyva vaikų namų statybos darbai nenutrūksta ištisus metus.

Šakių parapijos neįgalaus jaunimo darbinio užimtumo centras

Šakių evangelikų - liuteronų parapijos klebono kunigo Virginijaus Kelerto iniciatyva šią savaitę rajone lankėsi Lietuvos - Vokietijos projektų bendraautorius Diether Christiansen, neįgaliųjų problemomis besirūpinantis Harmut Tischoff ir juos atlydėjęs Vilniaus evangelikų - liuteronų bažnyčios diakonijos „Vilniaus Sandora" direktorius Romualdas Saldukas.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis