Diakonija

Labdaringa Tauragės parapijos šventė

2011 Lapkričio mėn. 28 d.

Tauragės evangelikų liuteronų parapijos namuose spalio 29 d., Reformacijos šventės išvakarėse, vyko labdaringas renginys, kurį organizavo Diakoninė tarnyba ir kuriame dalyvavo gausus parapijiečių, parapijos tarybos ir miesto visuomenės būrys. Renginio tikslas – paaukoti lėšų senelių ir neįgaliųjų lankymui ir šelpimui, pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

Renginį pradėjęs kunigas Mindaugas Dikšaitis savo kalboje ragino visus išsivaduoti iš dvasinės vienatvės ir aktyviai įsijungti į dvasinę bendrystę – bažnytinį gyvenimą. „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt18, 20). Tai rodo, jog gailestingumui mes esame pašaukti visi. Kunigas kvietė susiburti draugėn ir ieškoti naujų darbo formų, naujų idėjų. Jis pabrėžė, kad Diakoninė tarnyba yra pagrindinė parapijos ašis, apie kurią sukasi visas jos gyvenimas. Tauragės parapijoje veikia gražių rezultatų pasiekęs senjorų choras, vadovaujamas Tatjanos Kalvanienės, susibūrė jaunimo choras, vadovaujamas Rasos Levickaitės-Šerpytienės, įvyko LELB suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras, šioje veikloje gali dalyvauti visi pageidaujantieji.

Parapijos tarybos pirmininkas Robertas Piečia daugiau kalbėjo apie ūkinius darbus, kurie atliekami, pasidžiaugė atnaujinta bažnyčia ir vykstančia parapijos namų kiemo renovacija, kuri buvo labai reikalinga, nuoširdžiai padėkojo Diakoninės tarnybos narėms – moterims darbštuolėms, kurių rankdarbiai – siuviniai, mezginiai – puošia parapijos namus. Ir ne tik. Moterys nuolat surengia savo namudinių dirbinių parodas, kuriose patikusį eksponatą galima pasidovanoti sau.

Diakoninės tarnybos pirmininkė Ida Piečienė savo pasisakymą pradėjo Šventojo Rašto eilute „Kai duodi alkstančiam duonos ir palengvini varguolio gyvenimą, šviesa tau užtekės tamsoje“ (Iz 58, 10). Ir tai pasakyta buvo ne veltui. Dosnūs žmonės palengvins ne vieno tikėjimo brolio ar sesės varganą dalią.

Aktyvi jaunimo grupė gitaros akordais pagyvino šį gražų pasibuvimą, suteikė jam lyrinių spalvų. Choro vadovė Tatjana Kalvanienė kvietė parapijiečius, ypač vyrus, turinčius bent šiokių tokių balso duomenų, atvykti į choro repeticijas.

Renginys baigėsi margaspalvio rudenėlio lapų dvasine puokšte ir šiltu bendravimu prie arbatos puodelio.

Marija Klymantienė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr.10-11