Diakonija

Spalio 31 d., Reformacijos šventės pamaldų metu buvo pašventinti nauji Šakių šeimyniniai vaikų globos namai.

2014 Lapkričio mėn. 01 d.

Nauji Šakių šeimyniniai vaikų globos namai duris atvėrė įgyvendinus projektą ,,VšĮ Šakių vaikų globos namų modernizavimas", finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, pagal 2007 - 2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" priemonę ,,Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra". Kainavę beveik du milijonus litų ir lydimi įvairių stybos metu iškilusių sunkumų (dvi iš trijų šiuos namus stačiusių įmonių sustabdė savo veiklą), nauji namai suteiks pastogę 32 vaikams, netekusiems tėvų globos. UAB ,,Eco inžinerija“, sėkmingai baigusios šių namų statybos darbus, direktorius Orintas Naginė prisipažino, kad stipriausia motyvacija atlikti viską gerai ir iki galo – tai žibančios mažųjų gyventojų akys ir šypsenos. ,,Labiausiai man įsiminė vienas berniukas, kurį pamačiau pirmą kartą atvykęs į šiuos namus, - sakė jis. – Jį sutikdavau beveik kiekvieną kartą ir vėliau. Atsimenu, tada jis valgė prie mažojo stalo su kitais vaikais ir kai aš ėjau pro šalį, jis, rodydamas į šalia manęs stovintį techninės priežiūros vadovą, didžiuodamasis pasidžiaugė: ,,Čia yra mano tėtis“. Kai išėjome į kiemą, vadovas man paaiškino, kad darbų pradžioje tam berniukui jis padovanojo medinį malūnėlį, kuriuo tas labai džiaugėsi, ir todėl dabar šis jį laiko artimu sau žmogumi. Tada supratau, kad nesuklydau, statydamas šiuos namus.“

Kunigas Virginijus Kelertas, kurio iniciatyva buvo pastatyti ne tik šie, bet ir senieji Šakių vaikų globos namai, džiaugėsi žmonėmis, kuriuos Dievas leido sutikti viso projekto metu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros komandų geranoriškumas ir racionalūs patarimai padėjo projektą įgyvendinti sėkmingai. Neslėpdamas dėkingumo, jis vardijo žmones, kurie dalijosi savo širdies gerumu šiais pastaraisiais metais. Tai ir projektą kuruojantis Vytas Šimonėlis, ir UAB ,,Eco inžinerija“ direktorius Orintas Naginė, ir architektas Tomas Dirsė, UAB ,,Geotaškas“ direktorius Paulius Juškelis bei daugybė kitų.

Naujuose moderniuose Šakių šeimyniniuose vaikų globos namuose, atskiruose keturiuose korpusuose su virtuvėmis, miegamaisiais ir pagalbinėmis patalpomis, šeimynos principu gyvens po aštuonis vaikus. Iš viso – 32 vaikai. Dar 12 pasiliks sename pastate, kuriuos taip pat žadama renovuoti, įrengiant du šeimyninius korpusus, tik jau ne Europos Sąjungos lėšomis, bet ieškant geranoriškų rėmėjų Lietuvoje ir užsienyje. Viešoji įstaiga Šakių vaikų globos namai - tai ne pelno organizacija, kurios dalininkai yra Šakių evangelikų liuteronų religinė bendruomenė, Viešoji įstaiga Šakių evangelikų liuteronų religinės bendruomenės diakonija Šakių sandora, ir Šakių rajono savivaldybė.

Į šventės pamaldas rinkosi ne tik dabartiniai šių namų gyventojai, bet ir jau iš jų išėjusieji, su savo sukurtomis šeimomis bei vaikais. Senieji Šakių vaikų globos namai savo veiklą pradėjo 2005 metais. Per devynis gyvavimo metus juose pagalbos sulaukė beveik 300 vaikų, netekusių tėvų globos. Šiuo metu čia gyvena 44 vaikai ir jaunuoliai. Užaugę ir pradėję savarankišką gyvenimą, jie visada randa kelią į namus, kuriuose kažkada rado užuovėją ir saugumą jiems sunkiu metu. Partnerių iš Lietuvos, Vokietijos ir Švedijos dėka, kiekvienam motyvuotam globotiniui stengiamasi padėti žengti pirmus savarankiškus gyvenimo metus: ieškoma lėšų vairavimo kursams, studijoms apmokėti, padedama ieškoti darbo. Šiais metais viena mergina įgijo aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą, kita studijuoja teisę. Dar viena mergina tuose pačiuose namuose, kuriuose užaugo, sėkmingai darbuojasi kaip virėja. Šalia esančiame bažnyčios priestate įrengti ir aštuoni kambariai pilnametystės sulaukusiems globotiniams, kuriems reikalinga pagalba iškilus gyvenimo sunkumams: beieškant nuolatinio gyvenamo būsto, laikinai netekus darbo, auginant kūdikį, ar tiesiog atvykus pasisvečiuoti. Į juos jaunuoliai visada gali sugrįžti kaip į savo namus, kuriuose yra laukiami. Visame pasaulyje Liuteronų bažnyčia nuo seno pasižymi vykdoma diakonine veikla. Šakiuose, šios bažnyčios dėka, be vaikų globos namų veikia ir dienos užimtumo centras sutrikusio intelekto asmenims, kurį lanko 10 žmonių. Vakarais parapijos patalpose buriasi anoniminiai alkoholikai, pakilę naujam gyvenimui. Vaikai, augantys šiuose globos namuose, nuo mažens ugdomi krikščioniška dvasia, mokomi dalintis artimo meile su kitais, aplankant vienišus, sergančius senelius, žmones su negalia, nudžiuginant juos ne tik dovanomis, maisto produktais, bet ir giesme bei bendra malda. Šakių evangelikų liuteronų parapija kiekvienais metais labdara paremia apie 600 rajono gyventojų.

Prisimenant istoriją, naujų globos namų statyba – tai lyg senųjų europinių tradicijų tęsinys. Pirmuosius vaikų namus Šakių krašte 19-tame amžiuje įsteigė liuteronai –Šakių krašto valdytojo barono Gustav von Keudell šeima. Jo šeimos herbas puošia atstatytą Šakių evangelikų liuteronų bažnyčią, kuri sovietmečiu buvo išniekinta paverčiant ją kino teatru, vėliau – sporto sale. Tikimasi, kad šalia iškilusiuose naujuose šeimyniniuose vaikų globos namuose vaikų širdys išsivaduos nuo tėvų netikėjimo ir kitų negandų, vaikai užaugs tvirtais krikščionimis ir atsakingais Lietuvos žmonėmis, atsidėkojančiais pačių daromais gerais darbais bei toliau skleidžiančiais Dievo šviesą ir meilę.

 

Daiva Kalinauskaitė