Jaunimo veikla

Ar jauti bendrumo dvasią?

Europos ekumeninė jaunimo taryba (EYCE) trečius metus vykdo kampaniją „Sutraukykim grandines!“ Šios tarptautinės kampanijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į skurdo problemą ir suteikti jauniems žmonės motyvacijos šią problemą spręsti. Kampanijos rengiamuose seminaruose ir kursuose kalbama apie skurdą artimiausioje aplinkoje, analizuojami veikimo mechanizmai, labiausiai skurdo pažeidžiamos grupės. Nagrinėjama, kokiu vertybiniu pagrindu remiantis galima sumažinti socialinę atskirtį. Didžiausios atramos ieškoma tikėjime. Svarbu suprasti, jog ir mažiausias veiksmas gali paskatinti svarbius pokyčius mus supančioje aplinkoje.

Nuo 2013 m. gruodžio viena iš kampanijos koordinatorių yra Lina Leonavičiūtė, deleguota Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugijos - LELB Jaunimo centro padalinio. Pernai gruodį Briuselyje kampanijos koordinatorių komanda aptarė pastarojo laikotarpio veiklą ir artimiausios ateities planus. Laukiama į šios kampanijos bei kitas EYCE iniciatyvas įsitraukiant daugiau Lietuvos jaunimo!

Pasitarimas Kaune: BIEN tęsia veiklą!

Lapkričio 13 dieną į savaitgalio pasitarimą Kaune susirinko trijų Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo (BIEN) vienijamų organizacijų atstovai iš Rusijos (Sankt Peterburgo), Vokietijos ir Lietuvos, kad aptartų BIEN ateitį ir artimiausius renginius.

Misija – Karklė

„Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. Ne! Elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meile visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, – Kristuje“ (Ef 4,14-16).

Liepos 24-26 dienomis LELB Jaunimo centras liuteronišką jaunimą kvietė į Karklę. Ne į Karklės festivalį, o į trijų dienų krikščionišką stovyklą „Misija Karklė 2015“ prie jūros. Stovyklautojų laukė įvairūs išbandymai, naujos pažintys nuostabiame gamtos kampelyje.

Krikščioniška-labdaringa jaunimo vasaros stovykla Vanaguose. Super „Vanagams“ jau aštuoniolika!

Šiemet „Vanagų“ stovykloje skambėjo žodis SUPER. Tokia stovyklos renginių tema apibūdina ir lydėjusį orą, ir nuotaikas. Pilnametystės sulaukusioje stovykloje bendrai dalyvavo apie 500 žmonių, renginyje savanoriavo 70 vadovų. Kasdien stovyklautojai ne tik linksmindavosi, sportavo, bet ir klausydavosi pranešimų, kurių dvasinė tema: „Malda – Tėve Mūsų“.

Šilininkuose – šeimų stovykla

Vasarą, kaip ir kasmet, kvietė daugybė krikščioniškų stovyklų. Daugelis Lietuvos liuteronų rengiamų vasaros stovyklų pastaruoju metu pirmiausia skirtos vaikiško ir paaugliško amžiaus dalyviams. Jaunimas ir vyresnieji jose dažniausiai dalyvauja tik būdami grupių ar būrelių vadovais. Šiuo atžvilgiu iš kitų išsiskiria jau kelerius metus Klaipėdos ir Šilutės parapijų pastangomis Šilininkuose vykstanti šeimų stovykla, Dievo žodžio apmąstymui ir krikščioniškai bendrystei prie Nemuno senvagės įrengtoje stovyklavietėje suburianti paties įvairiausio amžiaus stovyklautojus. Šiemet sulaukta ir svečių iš Rusijos – tikėjimo patirtimi su kitais stovyklautojais dalijosi Ingrijos ev. liuteronų bažnyčios atstovai. Daugelis šios ganėtinai nedidelės bažnyčios parapijų yra susitelkusios Sankt Peterburgo apylinkėse, pamaldos laikomos rusų ir suomių kalbomis. Stovykloje Dievo žodžiu dalijosi LELB kunigai R. Moras ir R. Šemeklis, vysk. M. Sabutis. Skambėjo įvairių stilių krikščioniškos dainos ir giesmės.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis