Jaunimo veikla

Jaunimo susitikimas Osle: kokią žinią perduodame?

Kasmetinis Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) Europos regiono organizacijų darbuotojų bei savanorių pasitarimas šiemet kovo pradžioje surengtas Norvegijos sostinėje Osle. LELB Jaunimo centro padaliniui – Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijai pasitarime atstovavo Jurgita Koženiauskaitė ir Augustė Žičkytė. Nuo pernai metų spalio draugijai WSCF Europos regiono komitete atstovaujanti Jurgita buvo ir viena šio pasitarimo organizatorių, beje, aktyviai talkinusi ir prieš metus analogišką pasitarimą rengiant Madride.

Jaunimas apie taiką neramiais laikais

Šių metų vasario 12-14 dienomis pietų Švedijoje Vekšjo (Växjö) miestelyje vyko Baltijos jūrą supančių valstybių krikščioniškąjį jaunimą vienijančio tinklo – BIEN – atstovų pasitarimas. Iš Lietuvos į šį renginį vyko Ieva Turlaitė, Viltė Keturkaitė ir Aistė Alysaitė, taip pat dalyvavo Rusijos, Suomijos bei Vokietijos atstovai, iš viso šešiolika žmonių.

Ar jauti bendrumo dvasią?

Europos ekumeninė jaunimo taryba (EYCE) trečius metus vykdo kampaniją „Sutraukykim grandines!“ Šios tarptautinės kampanijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į skurdo problemą ir suteikti jauniems žmonės motyvacijos šią problemą spręsti. Kampanijos rengiamuose seminaruose ir kursuose kalbama apie skurdą artimiausioje aplinkoje, analizuojami veikimo mechanizmai, labiausiai skurdo pažeidžiamos grupės. Nagrinėjama, kokiu vertybiniu pagrindu remiantis galima sumažinti socialinę atskirtį. Didžiausios atramos ieškoma tikėjime. Svarbu suprasti, jog ir mažiausias veiksmas gali paskatinti svarbius pokyčius mus supančioje aplinkoje.

Nuo 2013 m. gruodžio viena iš kampanijos koordinatorių yra Lina Leonavičiūtė, deleguota Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugijos - LELB Jaunimo centro padalinio. Pernai gruodį Briuselyje kampanijos koordinatorių komanda aptarė pastarojo laikotarpio veiklą ir artimiausios ateities planus. Laukiama į šios kampanijos bei kitas EYCE iniciatyvas įsitraukiant daugiau Lietuvos jaunimo!

Pasitarimas Kaune: BIEN tęsia veiklą!

Lapkričio 13 dieną į savaitgalio pasitarimą Kaune susirinko trijų Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo (BIEN) vienijamų organizacijų atstovai iš Rusijos (Sankt Peterburgo), Vokietijos ir Lietuvos, kad aptartų BIEN ateitį ir artimiausius renginius.

Misija – Karklė

„Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. Ne! Elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meile visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, – Kristuje“ (Ef 4,14-16).

Liepos 24-26 dienomis LELB Jaunimo centras liuteronišką jaunimą kvietė į Karklę. Ne į Karklės festivalį, o į trijų dienų krikščionišką stovyklą „Misija Karklė 2015“ prie jūros. Stovyklautojų laukė įvairūs išbandymai, naujos pažintys nuostabiame gamtos kampelyje.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis