Jaunimo veikla

„Tegul viskas tarnauja ugdymui“ (1 Kor 14,26)

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centras šių metų veiklą pradėjo jaunimo pamaldomis Tauragės parapijoje vasario 28 d. Šaltą vasario šeštadienį susirinkę į Tauragės Martyno Mažvydo bažnyčią iš įvairių Lietuvos parapijų, šlovinome Viešpatį giesmėmis ir maldomis, klausėmės kun. Mindaugo Dikšaičio pamokslo. Po pamaldų Tauragės parapijos jaunimo namuose džiugiai bendravome prie arbatos ir aptarėme Jaunimo centro planus ir būsimus renginius.

Griaunant stereotipus. Skurdas žmoguje ar žmogus skurde?

Čekijos sostinėje Prahoje gegužės 15-17 d. vyko Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) seminaras, skirtas įgalinti organizacijų atstovus pažvelgti į skurdo problemą vietiniu lygmeniu. Šie mokymai – tai trejus metus vykdomos EYCE kampanijos „Sutraukykim grandines!“ dalis. LELB Jaunimo centrui Prahoje atstovavo Sandra Gerdauskaitė ir Stefanija Paulauskaitė.

Europos jaunimas tarėsi Vilniuje

Gegužės 8-10 dienomis Vilniaus ev. liuteronų parapijoje posėdžiavo European Fellowship metinės asamblėjos dalyviai. Ši tarptautinė krikščioniškojo jaunimo organizacija jau daugiau nei dvidešimt metų bendradarbiauja su LELB Jaunimo centru, kasmet kviečia mūsų jaunimą dalyvauti vadovų kursuose ir kituose susitikimuose.

Jaunimas ir socialinė integracija

Slovakijoje kovo 22-29 d. vyko Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) seminaras „Nuo vizijos prie realybės: jaunimo ugdymo modeliai įtraukiančiam dalyvavimui“. Tarptautinėje seminaro organizatorių komandoje buvo ir LELB Jaunimo centro atstovė Jurgita Koženiauskaitė, ne pirmą kartą aktyviai talkinanti rengiant tarptautinius krikščioniškojo jaunimo susitikimus. Seminare LELB Jaunimo centrui taip pat atstovavo Augustinas Koženiauskas. Pasinaudoti kvietimu į seminarą galėjo ir daugiau mūsų bažnyčios jaunimo.

Krikščioniškosios studentijos pasitarimas Madride

Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) Europos regiono vienijamų akademinio jaunimo organizacijų darbuotojų bei savanorių pasitarimas šiemet vasario 18-22 d. surengtas Ispanijos sostinėje Madride. LELB Jaunimo centro padaliniui – Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugijai šįkart atstovavusi Jurgita Koženiauskaitė buvo ne vien šio pasitarimo dalyvė, bet ir tarptautinės jo organizatorių komandos narė.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis