Jaunimo veikla

Europos jaunimas tarėsi Vilniuje

Gegužės 8-10 dienomis Vilniaus ev. liuteronų parapijoje posėdžiavo European Fellowship metinės asamblėjos dalyviai. Ši tarptautinė krikščioniškojo jaunimo organizacija jau daugiau nei dvidešimt metų bendradarbiauja su LELB Jaunimo centru, kasmet kviečia mūsų jaunimą dalyvauti vadovų kursuose ir kituose susitikimuose.

Jaunimas ir socialinė integracija

Slovakijoje kovo 22-29 d. vyko Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) seminaras „Nuo vizijos prie realybės: jaunimo ugdymo modeliai įtraukiančiam dalyvavimui“. Tarptautinėje seminaro organizatorių komandoje buvo ir LELB Jaunimo centro atstovė Jurgita Koženiauskaitė, ne pirmą kartą aktyviai talkinanti rengiant tarptautinius krikščioniškojo jaunimo susitikimus. Seminare LELB Jaunimo centrui taip pat atstovavo Augustinas Koženiauskas. Pasinaudoti kvietimu į seminarą galėjo ir daugiau mūsų bažnyčios jaunimo.

Krikščioniškosios studentijos pasitarimas Madride

Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) Europos regiono vienijamų akademinio jaunimo organizacijų darbuotojų bei savanorių pasitarimas šiemet vasario 18-22 d. surengtas Ispanijos sostinėje Madride. LELB Jaunimo centro padaliniui – Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugijai šįkart atstovavusi Jurgita Koženiauskaitė buvo ne vien šio pasitarimo dalyvė, bet ir tarptautinės jo organizatorių komandos narė.

Kas laukia BIEN?

Penkiolika metų gyvuojantis visų Baltijos jūrą supančių valstybių krikščioniškąjį jaunimą telkiantis Baltijos tarpkultūrinis ekumeninis tinklas (BIEN) bene labiausiai žinomas dėl jau tradicija tapusių kiekvieną vasarą vis kitoje valstybėje vykstančių ekumeninių jaunimo festivalių.

Kviečia jaunimo seminaras Slovakijoje

Europos ekumeninė jaunimo taryba 2014–2016 m. vykdo kampaniją „Sutraukykim grandines!“, kuria siekiama atkreipti dėmesį į skurdo ir socialinės atskirties problemas. Su ja siejami daugelis pastaruoju metu tarybos rengiamų jaunimo seminarų. Vienas jų kovo 22-29 dienomis vyks Slovakijos sostinėje Bratislavoje. Į tarptautinę seminaro organizatorių komandą buvo atrinkta ir LELB Jaunimo centro atstovė Jurgita Koženiauskaitė. Sausio viduryje Bratislavos priemiestyje Sviaty Jure surengtas pirmasis organizatorių pasitarimas.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis