Jaunimo veikla

Krikščioniškosios studentijos pasitarimas Madride

Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) Europos regiono vienijamų akademinio jaunimo organizacijų darbuotojų bei savanorių pasitarimas šiemet vasario 18-22 d. surengtas Ispanijos sostinėje Madride. LELB Jaunimo centro padaliniui – Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugijai šįkart atstovavusi Jurgita Koženiauskaitė buvo ne vien šio pasitarimo dalyvė, bet ir tarptautinės jo organizatorių komandos narė.

Kas laukia BIEN?

Penkiolika metų gyvuojantis visų Baltijos jūrą supančių valstybių krikščioniškąjį jaunimą telkiantis Baltijos tarpkultūrinis ekumeninis tinklas (BIEN) bene labiausiai žinomas dėl jau tradicija tapusių kiekvieną vasarą vis kitoje valstybėje vykstančių ekumeninių jaunimo festivalių.

Kviečia jaunimo seminaras Slovakijoje

Europos ekumeninė jaunimo taryba 2014–2016 m. vykdo kampaniją „Sutraukykim grandines!“, kuria siekiama atkreipti dėmesį į skurdo ir socialinės atskirties problemas. Su ja siejami daugelis pastaruoju metu tarybos rengiamų jaunimo seminarų. Vienas jų kovo 22-29 dienomis vyks Slovakijos sostinėje Bratislavoje. Į tarptautinę seminaro organizatorių komandą buvo atrinkta ir LELB Jaunimo centro atstovė Jurgita Koženiauskaitė. Sausio viduryje Bratislavos priemiestyje Sviaty Jure surengtas pirmasis organizatorių pasitarimas.

Europos jaunimo pasitarimas Rumunijoje

2014 m. spalio 17-20 d. Sibiu mieste, Rumunijoje, surengtas Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) nacionalinių atstovų ir kampanijos „Sutraukykim grandines!“ („Break the Chains!“) koordinatorių pasitarimas. LELB Jaunimo centrui susitikime atstovavo Lina Leonavičiūtė ir Ieva Turlaitė.

Kviečia Vilnius

Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje pirmąjį spalio sekmadienį vyko kiek neįprastos sekmadienio pamaldos. Internetu išplatintos bei parapijos skelbimų lentose iškabintos afišos skelbė, kad spalio 5 d. 11.00 val. kviečia jaunatviškos pamaldos, kuriose ypač laukiami iš kitų ev. liuteronų parapijų į Vilnių suvažiavę studentai. Po pamaldų parapijos salėje visų susirinkusiųjų laukė pažintinė popietė.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis