Jaunimo veikla

Bendraukime ir pažinkime

Jau du dešimtmečius LELB Jaunimo centras palaiko ryšius su tarptautine jaunimo organizacija „European Fellowship of Christian Youth“ (EF). Šiemet ši keleto valstybių krikščioniškąjį jaunimą vienijanti draugija švenčia veiklos penkiasdešimtmetį. Jubiliejus gegužės 2-4 dienomis minėtas metinėje EF asamblėjoje, kuri šiemet buvo surengta Tamperėje, Suomijoje, kur tuo pat metu vyko ir Suomijos ev. liuteronų bažnyčios jaunimo dienos. LELB Jaunimo centrui asamblėjoje atstovavo Ieva Kaknevičiūtė.

Kas mus jungia…

Gegužės 1 – 3 dienomis Šakių parapijos aštuoni jaunuoliai dalyvavo stovykloje, skirtoje jaunimui po konfirmacijos, kurią Kretingoje organizavo LELB Jaunimo centras. Šiek tiek vaikus lydėjusios socialinės darbuotojos Jurgitos įspūdžių.

Jaunimo seminaras su svečiais Klaipėdoje

Kaip jau įprasta, kiekvieną ankstyvą pavasarį Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centras kviečia liuteronišką jaunimą į seminarą kurioje nors parapijoje. Šiemet kovo 7-9 dienomis rinkomės Klaipėdos parapijoje. Gausus jaunimo būrys, vedamas kun. Karolio Skausmenio, atkeliavo iš Tauragės ir Batakių parapijų. Jau ne pirmą kartą į seminarą atvyksta jaunimas iš Šakių vaikų globos namų, Vilniaus ir Kretingos parapijų, dalyvavo seminare ir klaipėdiečiai. Be gausiai susirinkusių lietuvių šįsyk į seminaro programą įsijungė ir svečiai – jaunimas iš Sirijos.

Šiaurietiškasis krikščioniškosios studentijos susitikimas Danijoje

Pasaulio studentų krikščionių federacijos vienijami Šiaurės Europos studentų krikščionių judėjimai jau daugelį metų rengia Federacijos šiaurietiškojo paregionio susitikimus, į kuriuos Skandinavijos ir Baltijos valstybių krikščioniškosios studentijos atstovai vis kitoje šalyje susirenka dukart per metus – žiemą ir vasarą. Nuo 1997 m. Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija – LELB Jaunimo centro padalinys šiaurietiškuosiuose susitikimuose dalyvauja reguliariai. 2006 m. draugija tapo visateise WSCF Šiaurės Europos studentų krikščionių tarybos nare.

Liepą vėl kvies BIEN festivalis

Š. m. vasario 7-9 d. Hamburge surengtas Baltijos regiono krikščioniškąjį jaunimą telkiančio Baltijos tarpkultūrininio ekumeninio tinklo (BIEN, smulkiau žiūr. www.bienweb.org ) pasitarimas. LELB Jaunimo centrui atstovavo Vaiva Bartauskė.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis