Jaunimo veikla

Mano laikas, Dieve, Tavo rankoj

„Mano laikas, Dieve, Tavo rankoj,“ – šiuo stovyklos šūkiu rugpjūčio 1 d. Žeimelyje prasidėjo pirmoji istorinė-archeologinė jaunimo stovykla. Į šį šiaurės Lietuvos kampelį iš įvairių liuteronų parapijų susirinkęs jaunimas buvo apgyvendintas Žeimelio vidurinėje mokykloje. Ketvirtadienio popietę stovyklos atidarymo pamaldas Žeimelio ev. liuteronų bažnyčioje laikė vysk. Mindaugas Sabutis, parapijos kunigas Juozas Mišeikis ir diak. Karolis Skausmenis. Po sočios vakarienės stovyklautojai susipažino žaisdami įvairius žaidimus, kuriems vadovavo Rūta Šulskienė ir K. Skausmenis, stovyklos programą pristatė archeologas Tomas Pavilanskas-Kalvanas.

Pasaka vasaros stovykloje „Vanagai“

Jau šešioliktus metus Klaipėdos apskrityje, Vanagų kaimelyje, vyko krikščioniška - labdaringa jaunimo stovykla „Vanagai“. Virš 500 žmonių, iš kurių 80 buvo vadovų, paskutiniąsias birželio dienas praleido kurdami neišdildomus įspūdžius.

Žeimelyje jaunimas domėjosi istorija

Praėjusį savaitgalį, rugpjūčio 1-4 d., Žeimelyje (Pakruojo r.) stovyklavo evangelikų liuteronų jaunimas iš visos Lietuvos. Miestelis pasienyje su Latvija stovyklai pasirinktas ne atsitiktinai – čia stovi pirmoji Lietuvoje liuteronų bažnyčia.

Batakiuose šurmuliavo mažieji stovyklautojai

Praėjusią savaitę, liepos 9-12 d., Batakių seniūnijoje, Gerviečių kaime, prie pat Batakių parapijos evangelikų liuteronų bažnytėlės, išdygo linksmo renginių šurmulio bei juoko kupinas margaspalvių palapinių miestelis. Ten vyko kasmetinė, jau penkioliktoji, nuo pat 1999 metų organizuojama krikščioniška stovykla, sukvietusi net 144 stovyklautojus nuo penkerių iki penkiolikos metų.

Kelionė į Berlyną stovyklai Rumunijoje rengiantis

Ne vienam „Lietuvos evangelikų kelio“ skaitytojui pavadinimas „Lingua Franca“ primins kadaise Vilniaus bei Kretingos parapijose kelerius metus vasarą LELB Jaunimo centro rengtus anglų bei vokiečių kalbų kursus ir šiltą bendravimą su savanoriais mokytojais iš pačių įvairiausių šalių. Pastaruoju metu Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) kuruojamas „Lingua Franca“ projektas apima teminių seminarų bei jaunimo stovyklų organizavimą. Šiemet liepos 20-30 d. kviečia ekumeninė stovykla Rumunijoje! Stovyklai artėjant, buvo suburta tarptautinė organizatorių komanda, į kurią atrinkta ir Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos nominuota LSMU studentė Jurgita Koženiauskaitė. Birželio 1-2 d. Berlyne, kuriame pastaruoju metu įsikūrusi WSCF Europos regiono būstinė, surengtas stovyklos organizatorių pasitarimas. Mūsų skaitytojams pateikiame Jurgitos įspūdžius.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis