Jaunimo veikla

LELB JC dvidešimtmetis paminėtas Vilniuje

Tebesilaikant šiltiems rudeniškiems orams, pirmąjį spalio savaitgalį Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios Jaunimo centras pakvietė Vilniuje paminėti savo dvidešimties metų jubiliejų.

Vaikų tarnautojų vadovų kursai Birštone

Liepos 16 – rugpjūčio 24 d. Vaikų krikščioniško ugdymo draugija (VKUD) Birštone surengė vaikų tarnautojų vadovų kursus – pirmo semestro mokymus. Kursuose dalyvavo 18 studentų iš Baltijos valstybių: 7 iš Estijos, 4 iš Latvijos ir 7 iš Lietuvos. Dalyviai buvo iš ev. liuteronų, baptistų, metodistų, sekmininkų ir Išganymo Armijos bendruomenių. Kursai skirti apmokyti ir parengti vaikų tarnautojus veiksmingai perteikti Evangelijos žinią vaikams.

Būtingės stovykla ir padėkos metas

Nuvilnijo vasara su stovyklų šurmuliu. Džiaugėmės susitikę senus draugus, įgiję naujų. Už naujas patirtis, išgirstus pamokslus, mokymus turime būti dėkingi mūsų Kūrėjui, kuris mums vis iš naujo dovanoja džiugias akimirkas, kupinas dvasinio atsinaujinimo.

Vanagai-2012

Keturioliktųjų “Vanagų” uždarymo pamaldose stovyklos vadovai su ašaromis veiduose visiems vaikams dainavo: “Tariam sudie, mojam rainka, laikas neša nuo tavęs; laukia kiti – laukiami veidai. Tariam sudie, turim vilties vėlei grįžti kol skambės, mūs daina, kuri yra skirta tik Jums”. Su šia daina dar pernai metais pažadėjome sugrįžti.

BIEN festivalis kvietė į pietų Daniją

„Būk laimingas – būk laisvas – būk (išlik) bendrystėje” (Be happy – be free – belong) – tai šiųmetinio, 12-ojo, Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo BIEN festivalio šūkis. Šįkart festivalio dalyviai susibūrė pietinėje Danijos dalyje, netoli Sønderborgo miesto, Baltijos bangų skalaujamame Mommarko miestely. Lietuvos liuteroniškas akademinis jaunimas jau kelinti metai aktyviai dalyvauja kasmetiniuose BIEN festivaliuose bei prisideda prie šio tinklo plėtros. Šiemet festivalyje dalyvavome šešios lietuvaitės: dvi BIEN senbuvės, o keturioms iš mūsų šiame festivalyje buvo debiutas.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis