Jaunimo veikla

BIEN festivalis kvietė į pietų Daniją

„Būk laimingas – būk laisvas – būk (išlik) bendrystėje” (Be happy – be free – belong) – tai šiųmetinio, 12-ojo, Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo BIEN festivalio šūkis. Šįkart festivalio dalyviai susibūrė pietinėje Danijos dalyje, netoli Sønderborgo miesto, Baltijos bangų skalaujamame Mommarko miestely. Lietuvos liuteroniškas akademinis jaunimas jau kelinti metai aktyviai dalyvauja kasmetiniuose BIEN festivaliuose bei prisideda prie šio tinklo plėtros. Šiemet festivalyje dalyvavome šešios lietuvaitės: dvi BIEN senbuvės, o keturioms iš mūsų šiame festivalyje buvo debiutas.

Apie žibintus ir pasaulio pabaigą

Vėl per greitai baigiasi vasara. Vaikai grįžta iš stovyklų, gaudo paskutines atostogų dienas ir stengiasi negalvoti, kad jos netrukus baigsis. Dalis mūsų vaikų jau kelinti metai važiuoja į ekumeninę Lietuvos Biblijos skaitymo draugijos organizuojamą stovyklą „Žibintas“ Berčiūnuose, Panevėžio rajone.

Tarptautinių jaunimo organizacijų bendradarbiavimas

Europos jaunimo centre, esančiame Budapešte (Vengrija), liepos 25-28 dienomis surengtas bendras Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) ir Pasaulio studentų krikščionių federacijos Europos regiono (WSCF-E) pasitarimas, kuriame aptarta lapkričio 11-18 d. Budapešte vyksianti šių dviejų jaunimo organizacijų bendra konferencija tema „Lytis. Peržiūrėta?!“ (Gender. Revised?!).

Krikščioniško jaunimo susitikimas Norvegijoje

Ką man reiškia sekti Jėzumi Kristumi? Tai pamatinis krikščionybės klausimas, į kurį nėra vieno atsakymo. Kiekvienas iš mūsų šį kelią suvokiame kitaip, skirtingai jis atsiskleidžia mūsų kasdieniame gyvenime. Tokia ir buvo viena pagrindinių šių metų birželio 22-27 d. Norvegijoje vykusio jaunimo lyderių seminaro „Ekumeninė studentų veikla Europoje“ (Seminar on Ecumenical Student Work in Europe) temų.

Batakių stovykla sulaukė gausaus dalyvių būrio

Šiltą liepos 4-osios rytą prie Batakių ev. liuteronų bažnyčios ėmė rinktis jaunimas. Prasidėjo kasmetinė vaikų - jaunimo stovykla, šiais metais sutraukusi rekordinį skaičių stovyklautojų, net 160.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis