Jaunimo veikla

Būtingės stovykla ir padėkos metas

Nuvilnijo vasara su stovyklų šurmuliu. Džiaugėmės susitikę senus draugus, įgiję naujų. Už naujas patirtis, išgirstus pamokslus, mokymus turime būti dėkingi mūsų Kūrėjui, kuris mums vis iš naujo dovanoja džiugias akimirkas, kupinas dvasinio atsinaujinimo.

Vanagai-2012

Keturioliktųjų “Vanagų” uždarymo pamaldose stovyklos vadovai su ašaromis veiduose visiems vaikams dainavo: “Tariam sudie, mojam rainka, laikas neša nuo tavęs; laukia kiti – laukiami veidai. Tariam sudie, turim vilties vėlei grįžti kol skambės, mūs daina, kuri yra skirta tik Jums”. Su šia daina dar pernai metais pažadėjome sugrįžti.

BIEN festivalis kvietė į pietų Daniją

„Būk laimingas – būk laisvas – būk (išlik) bendrystėje” (Be happy – be free – belong) – tai šiųmetinio, 12-ojo, Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo BIEN festivalio šūkis. Šįkart festivalio dalyviai susibūrė pietinėje Danijos dalyje, netoli Sønderborgo miesto, Baltijos bangų skalaujamame Mommarko miestely. Lietuvos liuteroniškas akademinis jaunimas jau kelinti metai aktyviai dalyvauja kasmetiniuose BIEN festivaliuose bei prisideda prie šio tinklo plėtros. Šiemet festivalyje dalyvavome šešios lietuvaitės: dvi BIEN senbuvės, o keturioms iš mūsų šiame festivalyje buvo debiutas.

Apie žibintus ir pasaulio pabaigą

Vėl per greitai baigiasi vasara. Vaikai grįžta iš stovyklų, gaudo paskutines atostogų dienas ir stengiasi negalvoti, kad jos netrukus baigsis. Dalis mūsų vaikų jau kelinti metai važiuoja į ekumeninę Lietuvos Biblijos skaitymo draugijos organizuojamą stovyklą „Žibintas“ Berčiūnuose, Panevėžio rajone.

Tarptautinių jaunimo organizacijų bendradarbiavimas

Europos jaunimo centre, esančiame Budapešte (Vengrija), liepos 25-28 dienomis surengtas bendras Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) ir Pasaulio studentų krikščionių federacijos Europos regiono (WSCF-E) pasitarimas, kuriame aptarta lapkričio 11-18 d. Budapešte vyksianti šių dviejų jaunimo organizacijų bendra konferencija tema „Lytis. Peržiūrėta?!“ (Gender. Revised?!).

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis