Jaunimo veikla

Jaunimo seminaras Nidoje

„Laimingas žmogus, kuris deda viltis į Viešpatį“ (Ps 40,5)

Nuostabiai saulėtą paskutinio balandžio penktadienio vakarą iš įvairiausių Lietuvos ev. liuteronų parapijų į Nidą gausiai susirinkęs jaunimas pradėjo savaitgalio seminarą tema „Pasitikėjimas“.

Balandžio 27-29 d. seminaras, kaip įprasta, prasidėjo vakaro malda. Jaunimas susipažino su numatoma dienotvarke ir išklausė keletą Normo Anderseno pamąstymų pasitikėjimo tema.

Italijoje - jaunimo kursai „Žmogaus teisės visiems?“

Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) renginiuose Lietuvos jaunimas dalyvauja jau daugiau nei penkiolika metų, ryšius su šia tarptautine krikščioniška organizacija užmezgė Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija. Pernai spalį LELB Jaunimo centras tapo visateisiu Europos ekumeninės jaunimo tarybos nariu. Kovo 18-25 d. EYCE pakvietė į žmogaus teisių klausimams skirtą jaunimo konferenciją-kursus pietų Italijos Palermo mieste, Sicilijoje. LELB Jaunimo centrui atstovavo Giedrė Dūdaitė, Ieva Kaknevičiūtė ir diak. Karolis Skausmenis.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis