Kelionės, vizitai

Apie konfirmaciją – Vitenberge

Reformacijos dienos išvakarėse Vitenberge tradiciškai kasmet vyksta visos Vokietijos konfirmantų susitikimas. Tarptautinės grupės, kurioje susirinko 23 įvairių Europos valstybių ev. liuteronų bažnyčių jaunimo darbui vadovaujantys atstovai, viešnagė Vitenberge prasidėjo spalio 27 dieną. Buvome deleguoti savo bažnyčių vadovybių dalyvauti XIII konfirmantų susitikime Vitenberge. Pirmąjį vakarą mus šiltai sutiko Pasaulio Liuteronų Sąjungos centro direktorius Vitenberge kun. Hans Wilhelm Kasch ir Vokietijos evangelikų bažnyčios (EKD) direktorius Vitenberge kun. Michael Wegner. Šio susitikimo tikslas – sudominti idėjomis ir bendrai jas plėtoti, ruošiantis Reformacijos 500 metų jubiliejui, kuris 2017 metais vyks Vitenberge.

BIEN kviečia į Sønderborgą!

Baltijos jūrą supančių valstybių krikščionišką jaunimą vienijantis BIEN tinklas šiemet kvies į ekumeninį festivalį Danijoje. Liepos 30 – rugpjūčio 3 d. skirtingoms bažnyčioms priklausantis jaunimas rinksis pačiame Vokietijos pasienyje esančiame Sønderborgo miestelyje. Vasario mėnesį čia surengtas parengiamasis pasitarimas. LELB Jaunimo centrui atstovavo Jurgita Koženiauskaitė, Lina Balandytė ir Sandra Gerdauskaitė.

Lietuvos sekmadienis Visbeke

Lapkričio 6 d. Visbek-Langfiordeno (Vokietija) parapijos bažnyčioje buvo švenčiamas Lietuvos sekmadienis, kurį kiekvienais metais organizuoja pagalbos Sudargui grupė ,,Hilfe für Sudargas“, vadovaujama pirmininko Hartmuto Ramkės, ir kunigas Wilfried Scheuer. Tokie partneriniai (Vokietijoje – Lietuvos, Lietuvoje – Vokietijos) sekmadieniai švenčiami nuo 1997 metų, kai Emauso bažnytėlė iš Visbeko buvo perkelta į Sudargą.

Lietuvoje viešėjo Lipės krašto bažnyčios delegacija

2011 m. spalio 7-10 d. Lietuvoje viešėjo Vokietijos Lipės krašto evangelikų liuteronų bažnyčios delegacija.

Nepamirškime savo praeities

Jau apie dešimtį metų Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija kasmet surengia pažintinę išvyką „Kunigaikščių Radvilų keliais“. Svarbiausias jos tikslas – iš arčiau pažinti Lietuvos Reformacijos istoriją ir jos paveldą. Kartu su Reformacijos draugija šią išvyką organizuoja Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga ir biržiečių klubas „Krivulė“. Drauge keliauja įvairaus amžiaus, profesijų, taip pat ir skirtingų konfesijų žmonės: ev. reformatai, ev. liuteronai, R. katalikai ir kt. Iki šiol išvyka būdavo rengiama iš Vilniaus į Biržus, pakeliui užsukant į Dubingius, Vyžuoną, Svėdasus, Salas, Papilį ir kt. Šiemet nutarta liepos 16 d. aplankyti Kėdainius, vieną Lietuvos Reformacijos židinių. Drauge vyko istorikas doc. dr. Deimantas Karvelis, kuris išsamiai pasakojo apie lankomas vietas, atsakė į pačius įvairiausius bendrakeleivių klausimus.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis