Kelionės, vizitai

Klimato kaita jaunų krikščionių akimis

2010 m. rugsėjo 12-18 dienomis Strasbūre, Prancūzijoje, vyko konferencija, skirta sparčiai besikeičiančio klimato klausimams iškelti-suvokti-aptarti. Šią konferenciją drauge organizavo Pasaulio studentų krikščionių federacija (WSCF) bei Ekumeninė Europos jaunimo taryba (EYCE), padedamos Europos Tarybos. Dėl šios priežasties konferencija vyko Europos jaunimo centro patalpose Strasbūre. Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos dėka Lietuvai konferencijoje atstovavo Živilė Turlaitė ir Vydmantas Čiburas, o Pasaulio studentų krikščionių federacijos Europos regioninio komiteto atstovė Vaida Kriščiūnaitė buvo tarptautinės konferencijos organizatorių komandos narė.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis