Konferencijos, seminarai

Krikščioniškų bendruomenių ugdymo konferencija „Bažnyčios pamatai XXI amžiuje“

Kovo 1-2 dienomis LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje vyko ketvirtoji konferencija, skirta krikščioniškų bendruomenių ugdymui. 2013 m. konferencijos tema - „Bažnyčios pamatai XXI amžiuje“. Pirmosios dienos vakarą, po LCC tarpautinio universiteto rektorės dr. Marlene Wall sveikininimo, konferencija prasidėjo dviem pranešimais, kuriuos skaitė LCC teologijos katedros vedėjas dr. John Milliken ir Evangelinio Biblijos instituto (EBI) dėstytojas Holger Lahayne.

Liuteronų giesmynai – konferencija Rygoje

Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčia, ruošdamasi naujo giesmyno leidimui, Liuterio akademijoje Rygoje vasario 23 d. surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Latvių liuteronų giesmynai – praeitis ir ateitis“.

Tarptautinis dvasininkų seminaras Vilniuje

Vasario 1-3 dienomis Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo surengtas tarptautinis teologinis seminaras, sukvietęs būrį liuteronų dvasininkų iš Lietuvos, Baltarusijos ir Amerikos.

Baltijos kunigų konferencija Palangoje

Baltijos valstybių ev. liuteronų kunigų konferencijos pradėtos rengti prieš penkerius metus, pirmoji konferencija įvyko Klaipėdoje. Šiemet spalio 16-18 d. į konferenciją „Pastoracinė teologija – dvasininkų tarnystės aspektai“ rinktasi Palangos parapijoje. Pagrindinis konferencijos tikslas – tęstinis teologinis kunigų švietimas ir dalyvių tarpusavio bendrystės skatinimas. Didžiausią darbą, rengiant konferencijos programą, nuveikė kunigai dr. Charles Evanson ir dr. Darius Petkūnas. Konferenciją parėmė Misūrio Sinodo Bažnyčios ryšių ir Tarptautinės misijos skyriai bei Konkordijos seminarija (Fort Wayne, Indianos valstija).

Trečioji Europos protestantų bažnyčių konferencija „Ecclesia semper reformanda“ Debrecene

2011 metų spalio 13-16 dienomis Debrecene, Vengrijoje, įvyko Europos protestantų bažnyčių bendrijos (CPCE – Community of Protestant Churches in Europe) organizuotas konferencijos „Ecclesia semper reformanda“ trečiasis baigiamasis susitikimas. Jis surengtas Debreceno reformatų teologijos universitete (čia įsikūrusi ir reformatų gimnazija).

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis