Konferencijos, seminarai

Skatinkime pažinimą – jaunimo seminaras Makedonijoje

Tarpreliginio dialogo tema pastaruoju metu sulaukia nemažo įvairių tarptautinių organizacijų susidomėjimo, įvairiais pavidalais ji užkabinama daugelyje konferencijų bei seminarų.

Pasaulio studentų krikščionių federacijos konferencija ir Europos regiono asamblėja Rumunijoje

Spalio 6-13 d. Transilvanijoje, Rumunijoje, surengta Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) teminė konferencija bei Europos regiono asamblėja. Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugijai - LELB Jaunimo centro padaliniui 2004 m. tapus visateise Federacijos nare (nuo 1998 m. draugija buvo asocijuota WSCF narė), jos deleguoti atstovai kas dvejus metus šaukiamoje Europos regiono asamblėjoje Lietuvai atstovauja turėdami balso teisę.

Jaunimo seminaras Klaipėdoje

Spalio 23 – 25 dienomis vyko LELB JC organizuojamas jaunimo seminaras Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijoje, kurio tema buvo „Viešpatie šlovinsiu Tave tautoms, Tavo vardui giesmes giedosiu“. Jaunimo seminare dalyvavo 25 dalyviai iš Tauragės, Batakių, Šilalės, Jurbarko, Priekulės, Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijų jaunimo grupių.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis