Konferencijos, seminarai

Aukojimasis ir susitaikymas. Krikščioniškos studentijos susitikimas Osle

Vasario 19-21 d. Osle, Norvegijoje, įvyko Šiaurės Europos studentų krikščionių žiemos susitikimas-konferencija tema: „Karas: pasiaukojimas ir susitaikymas“ („War: renunciation and reconciliation“). Šį kartą konferenciją rengė norvegų studentų krikščionių draugija. Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijai susitikime atstovavo Inga Ilgaudaitė, Aušra Lingaitytė ir Monika Klėmanaitė. Konferencijoje gvildenta visais laikais opi tema – karas.

Solidarumo savaitė Niujorke

Lapkričio 12-20 d. Niujorke (JAV) vyko jau penktus metus iš eilės Pasaulio Bažnyčių Tarybos (WCC) ir Jungtinių Tautų organizuojama solidarumo savaitė. Renginys sukvietė apie aštuoniasdešimt dalyvių iš daugiau nei keturiasdešimties pasaulio valstybių. Šiais metais sudalyvauti pavyko ir lietuvaitei – Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) Europos regiono solidarumo darbo grupės koordinatorei Vaidai Kriščiūnaitei.

Skatinkime pažinimą – jaunimo seminaras Makedonijoje

Tarpreliginio dialogo tema pastaruoju metu sulaukia nemažo įvairių tarptautinių organizacijų susidomėjimo, įvairiais pavidalais ji užkabinama daugelyje konferencijų bei seminarų.

Pasaulio studentų krikščionių federacijos konferencija ir Europos regiono asamblėja Rumunijoje

Spalio 6-13 d. Transilvanijoje, Rumunijoje, surengta Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) teminė konferencija bei Europos regiono asamblėja. Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugijai - LELB Jaunimo centro padaliniui 2004 m. tapus visateise Federacijos nare (nuo 1998 m. draugija buvo asocijuota WSCF narė), jos deleguoti atstovai kas dvejus metus šaukiamoje Europos regiono asamblėjoje Lietuvai atstovauja turėdami balso teisę.

Jaunimo seminaras Klaipėdoje

Spalio 23 – 25 dienomis vyko LELB JC organizuojamas jaunimo seminaras Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijoje, kurio tema buvo „Viešpatie šlovinsiu Tave tautoms, Tavo vardui giesmes giedosiu“. Jaunimo seminare dalyvavo 25 dalyviai iš Tauragės, Batakių, Šilalės, Jurbarko, Priekulės, Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijų jaunimo grupių.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis