Konferencijos, seminarai

Krikščioniškų bendruomenių ugdymo konferencija „Bažnyčios pamatai XXI amžiuje“

2013 Balandžio mėn. 08 d.

Kovo 1-2 dienomis LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje vyko ketvirtoji konferencija, skirta krikščioniškų bendruomenių ugdymui. 2013 m. konferencijos tema - „Bažnyčios pamatai XXI amžiuje“. Pirmosios dienos vakarą, po LCC tarpautinio universiteto rektorės dr. Marlene Wall sveikininimo, konferencija prasidėjo dviem pranešimais, kuriuos skaitė LCC teologijos katedros vedėjas dr. John Milliken ir Evangelinio Biblijos instituto (EBI) dėstytojas Holger Lahayne.

Antroji konferencijos diena prasidėjo apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo dr. Lina Andronovienė (Tarptautinė baptistų teologinė seminarija, Praha), doc. dr. Benas Ulevičius (VDU katalikų teologijos fakulteto dekanas), kun. Remigijus Šemeklis (KU teologijos katedros dėstytojas, LELB konsistorijos narys), pastorė Andželika Krikštaponienė („Tiesos Žodis“, Šiauliai). Diskusijų moderatorius – Ramūnas Jukna („Tikėjimo Žodis“, Panevėžys). Konferencijos dalyviai galėjo išgirsti skirtingų konfesijų atstovų mintis apie tai, ką reikėtų išlaikyti, o ką reikėtų keisti bažnyčioje XXI amžiuje.

Įvairių krikščioniškų bažnyčių dvasininkams ir darbuotojams turėjo būti labai naudinga ir antroji konferencijos dalis, kurioje buvo dalijamasi praktine patirtimi, kaip kuriami internetiniai puslapiai, organizuojamos Biblijos studijos, dirbama su subkultūrinėmis grupėmis (metalistais, gotais, pankais ir kt.), kaip organizuojamos krikščioniškos tarnystės nesukūrusiesiems šeimos, „kompiuterizuotiems“ paaugliams, netikintiems.

 

Keletas konferencijos metu išsakytų pranešėjų minčių

Dr. J. Milliken leido suprasti, kad ne laikmečio kultūra turėtų keisti bažnyčios mokymą, bet, priešingai, Evangelijos žinia turi keisti pasaulį bei kultūrą. Tai – nuolatinė būtinybė. O kaip vieną iš pavojų pranešėjas įvardino tai, kad bažnyčiose nekritiškai perimamos filosofinės ar psichologinės koncepcijos, ignoruojant tai, kad jos buvo pagimdytos nuostatų, kurios iš esmės prieštarauja krikščioniškam mokymui ir pasaulėžiūrai.

H. Lahayne siekė atskleisti šiuolaikinį Lietuvos kultūrinį ir religinį „kraštovaizdį“ (filosofo Ludwig Wittgenstein sąvoka), o tai darė pasitelkdamas pop-kultūros pavyzdžius. Pranešėjas, stebėdams knygų pardavimo, žiniasklaidos ir populiariosios kultūros tendencijas, pastebi, kad šiuolaikinei Lietuvos kultūrai yra būdingas Dievo Įstatymų niekinimas. Pranešėjas žadėjo, kad išsamus ir užbaigtas pranešimas bei jo vertinimai ateityje bus publikuoti internete.

Iš Vokietijos kilęs H. Lahayne Lietuvoje labai pasigenda ekumeninio bendradarbiavimo tarp Lietuvos evangeliškų bažnyčių, pažymėdamas, kad ekumeninis judėjimas prasidėjo būtent tarp protestantiškų bažnyčių, o tik vėliau į šį judėjimą įsijungė Romos katalikų bažnyčia. Liuteronų dėmesį turėtų atkreipti dar vienas šio reformatų teologo pastebėjimas: nagrinėdamas liuteronų pasisakymus viešojoje erdvėje, H. Lahayne daro išvadą, kad pastaruoju metu Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia linkusi labiau įžvelgti panašumus bei tapatintis ne su kitomis evangeliškomis bažnyčiomis, bet su Romos katalikų bažnyčia.

Diskusijos stalo dalyvių nuomonė sutapo, kad Bažnyčiai XXI amžiuje būtina išsaugoti „ortodoksinį“ mokymą, paremtą šv. Raštu, bet ir nebijoti savo tarnystės papildyti naujovėmis.

Organizatoriai žadėjo, kad ateityje pasirodys ir filmuota konferencijos medžiaga, kurioje bus galima išgirsti visų konferencijos pranešėjų svarbiausius argumentus.

 

Kun. Remigijus Šemeklis

Nuotraukos Martos Karaliutės

„Lietuvos evangelikų kelias“ 2013 Nr.3

 

 

Išsamiau apie konferenciją skaitykite „Lietuvos evangelikų kelyje“