Konferencijos, seminarai

Martynas Mažvydas grįžo į Vilnių

2013 Balandžio mėn. 09 d.

Šiemet prisimename kun. Martyno Mažvydo, pirmosios lietuviškos knygos „Catechismusa prasty Szadei...“ (1547 m. Karaliaučiuje) autoriaus, 450-ąsias mirties metines. Sukakčiai artėjant, Kovo 11-osios išvakarėse Vilniaus ev. liuteronų parapijoje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „M. Mažvydo giesmių reikšmė ir tautinis identitetas“. Konferenciją organizavo Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga (valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė-Kairienė) ir VšĮ „Kaisakas“ (direktorius Kazimieras Juraitis), patronažą jai suteikė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.

Kovo 9 d., šeštadienį, Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje gausiai susirinkę klausytojai konferencijos įžangoje išgirdo kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio oratorijos „Mažvydas“ pirmąją dalį „Gyvenimą tas turės pašlovintą“. Ją atliko jungtinis choras, kuriame giedojo keturi Vilniaus muzikos kolektyvai: Dailės akademijos mišrus choras (vad. Arvydas Adamonis), ev. liuteronų parapijos choras (vad. Asta Saldukienė), ev. reformatų choras „Giesmė“ (vad. Janina Pamarnackienė) bei vokalinis senosios muzikos ansamblis „Giesmių tarnai“ (vad. Valdemaras Dadėla, Vilniaus pranciškonų bažnyčia). Chorams akompanavo kanklių ansamblis (meno vadovė prof. Lina Naikelienė). Jungtiniam kolektyvui dirigavo Arvydas Adamonis.

Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo Vilniaus ev. liuteronų parapijos antrasis kunigas Ričardas Dokšas. Pranešėjus pristatė K. Juraitis. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, filosofas prof. habil. dr. Bronislovas Genzelis pranešime „Mažvydo darbų reikšmė Lietuvai ir tautinis identitetas“ [visą pranešimo tekstą skaitykite šiame „Lietuvos evangelikų kelio“ numeryje] apžvelgė to meto kontekstą ir visuomenėje vykusius procesus. Muzikologė prof. habil. dr. Jūratė Marija Trilupaitienė pranešime „Ką byloja M. Mažvydo knygos“ išsamiai nagrinėjo lietuviškosios raštijos pradininkų veiklos aplinkybes. Misūrio Sinodo atstovas kun. dr. Charles Evanson skaitė pranešimą „Liturginis gyvenimas Ragainės parapijoje“, kuriame su istorijos rekonstruktoriams būdingu uolumu pamėgino atkurti negrįžtamai XVI a. viduryje pasilikusią epochą. Į Ragainės parapiją kunigauti atvykusiam M. Mažvydui teko rūpintis ne tik lietuviškomis giesmėmis, bet ir į lietuvių kalbą versti liturgiją, kuri Reformacijai dar tik įsibėgėjant vis dar buvusi lotyniška, lotynų kalba vyravo ir prie parapijos veikusioje mokykloje (žinia, viduramžiais lotynų kalba buvo dominuojanti ne tik bažnyčioje, bet visose to meto Europos institucijose; Reformacijos dėka atsigręžta į gimtąsias kalbas, kuriomis suprantamai visiems žmonėms pirmiausia turėjo būti skelbiamas Dievo žodis). Bažnytinę M. Mažvydo veiklą toliau nagrinėjo kun. doc. dr. Darius Petkūnas pranešime „M. Mažvydo 1566 ir 1570 m. giesmynai: jų sudarymo aplinkybės, turinys ir poveikis bažnyčios himnologiniam bei liturginiam gyvenimui“. Pasak jo, jei ne M. Mažvydo ir kitų lietuviškosios raštijos darbininkų dėka Prūsijos lietuvių liuteronų pamaldose įsitvirtinusi lietuvių liturginė kalba, ir mus galėjęs ištikti prūsų likimas.

Pranešėjams bei organizatoriams įteikus atminimo dovanėles, pirmoji konferencijos dalis baigta visiems konferencijos dalyviams drauge pagiedojus M. Liuterio giesmę „O, mūsų Tėve danguje“, kuri įtraukta tarp vienuolikos M. Mažvydo „Katekizme“ išspausdintų giesmių.

Antroji konferencijos dalis persikėlė į parapijos „Liuteronų namų“ salę. Čia pristatytas dokumentinis filmas „Link tobulumo“ (autorė ir režisierė – kompozitoriaus V. Juozapaičio dukra Vaida Juozapaitytė). Filme įamžintas oratorijos gimimo procesas, repeticijų akimirkos, vadovaujant kompozitoriui.

Po filmo peržiūros ir neformalaus pabendravimo, pasivaišinus sultimis, kava, arbata, picomis, „Liuteronų namų“ salėje pasiliko Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos nariai – įvyko kasmetinis LEBMS visuotinis susirinkimas (pirmą kartą sušauktas Vilniuje). LEBMS valdybos pirmininkė L. Matuzaitė-Kairienė pateikė 2012 m. veikos ataskaitą: tai chorų giesmių šventės, jau tradiciniu tapęs vargonų festivalis Vilkyškiuose, LEBMS atstovų tobulinimasis muzikos savaitėje Austrijoje, kasmetinis giedojimo seminaras Klaipėdoje, Vilniaus jungtinio evangelikų choro kelionė į Vokietiją ir kt. Taip pat perskaityta revizijos komisijos ataskaita, pristatytas šių metų Sandraugos veiklos planas.

Gegužės 21-ąją, kun. M. Mažvydo mirties dieną, atnaujinta V. Juozapaičio oratorija „Mažvydas“ 19.00 val. skambės Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje.

Kęstutis Pulokas

Nuotraukos autoriaus

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr.3