Pasaulyje

Europos protestantų bažnyčių jaunimo konsultacija Bonoje

Leuenbergo sutarties bendrystės vienijamos Europos protestantų bažnyčios (CPCE – Community of Protestant Churches in Europe ) balandžio 18-20 pakvietė į Jaunimo konsultaciją Bad Godesberge, šalia Bonos, Vokietijoje. Į kvietimą atsiliepė ir LELB Jaunimo centrui konsultacijoje atstovavo Klaipėdos universiteto teologijos studentas Karolis Skausmenis, pusę metų tęsiantis savo studijas Hanoveryje.

Taline įšventintas Sibiro liuteronų vyskupas

Gegužės 6 d. Taline šv. Mergelės Marijos ev. liuteronų katedroje konsekruotas Sibiro evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Vsevolod Lytkin.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis