Šventės, jubiliejai

Vilniuje paminėta kun. Jono Bretkūno sukaktis

Šiais metais minime 480-ąsias Jono Bretkūno gimimo metines. Mažosios Lietuvos liuteronų kunigą, pirmąjį Biblijos vertėją į lietuvių kalbą prisiminti pakvietė Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija.

Kretingalės bažnyčios šventė

Kretingalės evangelikų liuteronų parapija rugpjūčio 6 d. iškilmingomis pamaldomis ir koncertu paminėjo restauruotos bažnyčios pašventinimo dvidešimtmetį. Jaukūs maldos namai buvo pilni parapijiečių ir svečių.

Katyčių knygos šventė

Katyčių seniūnijos šventė „Sugrįžimai“, vykusi liepos 8-9 d., penktadienio vakarą prasidėjo jaukiai papuoštoje Katyčių ev. liuteronų bažnyčioje (kun. Valdas Miliauskas). Čia pristatyta vokiečių istoriko Günterio Uschtrino knyga „Wo liegt Coadjuthen?“ („Kur yra Katyčiai?“).

Bendruomeniška Valstybės dienos šventė Doviluose

Dovilų evangelikų liuteronų bažnyčia (Klaipėdos r.) gražiai įsiliejo į liepos 6-ąją miestelyje etninės kultūros centro surengtą Valstybės dienos šventę „Žemė, kurioje gyvenu“.

Pajusti šio savito Mažosios Lietuvos krašto praeitį susirinkusiesiems po Dovilų ev. liuteronų bažnyčios skliautais padėjo stalo dengimo ritualas, palydėtas giesmės „Štai iš tolo mums spindi šalis“, ir parodos „Lietuvininkų būties ženklai“ bei „Klaipėdos krašto bažnyčios“.

Žeimelyje prisimintos iškilios asmenybės

Žeimelio miestelio šventėje „Mes ir vėl susitikom...“ liepos 2 d. buvo paminėti dviejų mūsų krašto iškilių asmenybių jubiliejai: evangelikų liuteronų kunigo Eriko Leijerio 110-osios ir kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno 100-osios gimimo metinės.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis