Šventės, jubiliejai

Pagėgiuose ordinuotas naujas kunigas

Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje lapkričio 7 d. vyko ypatinga šventė: kunigo tarnystei ordinuotas diakonas Gediminas Kleinas. Ordinacijai vadovavo LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, asistuojamas kunigų Remigijaus Šemeklio ir Ričardo Dokšo. Drauge su jais pamaldų liturgijai vadovavo kunigai dr. Darius Petkūnas, Mindaugas Kairys, Valdas Miliauskas ir Karolis Skausmenis. Šventinėse pamaldose naująjį kunigą sveikino Pagėgių R. katalikų Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Vytautas Gedvainis, LR Seimo vicepirmininkas Kęstas Komskis, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, gretimų parapijų atstovai.

Reformacijos šventės pamaldos Batakiuose

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia Reformacijos šventės pamaldas švenčia kasmet vis kitoje parapijoje. Šiemet šventinės pamaldos vyko Batakių ev. liuteronų bažnyčioje, kuri mini 130 metų jubiliejų.

Bažnyčios jubiliejus Sartininkuose

Sartininkų evangelikų liuteronų bažnyčiai šiemet sukako 80 metų. Jubiliejus paminėtas antrąjį spalio sekmadienį. Bažnyčia, o kartu ir visa parapija, sulaukė daug svečių. Dalyvavo žmonės, kuriems ši vieta brangi. Atvyko tie, kurie kadaise čia gyveno, buvo pakrikštyti, konfirmuoti, sutuokti.

Tradicinėje bažnyčios šventėje

Akmenės rajone, Alkiškuose nuo seno gyvuoja tardicija trečiąjį rugpjūčio sekmadienį švęsti Kapų šventę. Ir šiemet ši tradicija nebuvo sulaužyta.

Juodkrantės bažnyčios jubiliejus

Juodkrantėje rugpjūčio 2 d., sekmadienį, paminėtas dabartinės evangelikų liuteronų bažnyčios 130-­čio jubiliejus. Raudonplytė bažnyčia su bokštu pašventinta 1885 m. rugpjūčio 2 d. Pastarąjį ketvirtį amžiaus pastatu naudojasi tiek Juodkrantės ev. liuteronų, tiek R. katalikų šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos. Vasarą bažnyčioje kurorto svečius kviečia koncertai bei kiti kultūros renginiai.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis