Šventės, jubiliejai

Parkų ir aikščių krikštynos: nusilenkta Jonui Viktorui Kalvanui

Trečiadienį pakrikštyti Tauragės miesto parkai, skverai ir aikštės. Kad ir kaip kurioziška, parką prie Martyno Mažvydo bažnyčios nuo šiol vadinsime Jono Viktoro Kalvano vardu, nors jame puikuojasi kito žymaus tautos šauklio – Vinco Kudirkos biustas. Svarstydami šį klausimą, politikai net susipainiojo, kurio – vyresniojo ar jaunesniojo liuteronų evangelikų vyskupo vardu parką vadins.

 

Kristus prisikėlė! - velykinis vyskupo sveikinimas

O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. (1 Kor 15,17)

Dievas ištesėjo per pranašus duotą pažadą ir savo Sūnuje nugalėjo mirtį. Velykų rytą įvyko tai, ko nesitikėjo jokia gyva būtybė – buvo įveikta mirtis. Apaštalas Paulius mums rašo, kad kaip per vieną žmogų mirtis įžengė į pasaulį, taip Vienas ją nugalėjo. Tas, kuris vienintelis galėjo tai padaryti, Tas, kuris tuo pačiu metu buvo ir Kūrėjas, ir Kūrinys, ir Dievas, ir Žmogus. Žmogaus protas, bent jau kol būsime žemėje, negalės to paaiškinti ir suprasti.

Vyskupo kalėdinis sveikinimas

Todėl pats Viešptas duos jums ženklą. Štai mergelė laukiasi kūdikio; ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. (Iz 7,14)

Pirmoji konfirmacija naujoje Palangos bažnyčioje

Palangos parapija, prieš mėnesi pirmą sykį sukvietusi į naujai pastatytą bažnyčią, šįkart kvietė į konfirmacijos šventę. Konfirmantė Deimantė Grabytė prie altoriaus žengė kartu su kun. D. Petkūnu bei kun. Charles Evanson.

Pašventintas Šv. Jono bažnyčios kertinis akmuo

Švenčiant Klaipėdos įkūrimo 760-ąsias metines simboliškai pažymėta evangelikų liuteronų Šv. Jono Atminimo bažnyčios atstatymo darbų pradžia - toje vietoje, kur ji stovės, atidengtas kertinis akmuo, šalia jo įkasta atminimo kapsulė su istoriniu dokumentu joje.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis