Šventės, jubiliejai

Pašyšių bendruomenės namus pašventino vyskupas M. Sabutis

Liepos 6 dieną Pašyšių bendruomenei buvo džiugi diena. Baigus įgyvendinti vietos projektą ,,Bendruomenės namai visiems ir kiekvienam“ gausus būrys žmonių rinkosi į Pašyšių bendruomenės namų iškilmingą atidarymo ceremoniją. Kaip paukščiams reikia lizdų, taip žmogui – namų. Nuo šiol bendruomenė gali džiaugtis savais namais.

Palangoje skambėjo Giesmių giesmelė

Gegužės 11 d. (antrąjį gegužės šeštadienį) į Palangos ev. liuteronų bažnyčią sugužėjo Lietuvos ir Latvijos evangeliškų bažnyčių vaikų ir mokyklinio amžiaus jaunimo kolektyvai bei solistai.

Ne dėl šlovės ir išgarsėjimo - Martyną Mažvydą prisimenant

Prieš 450 su viršum metų didysis mūsų tėvynainis Martynas Mažvydas, dar net nebaigęs universitetinių studijų, tačiau, atsiliepdamas į kunigaikščio Albrechto paskatinimą, su jaunatvišku užsidegimu ir pilnu atsidavimu triūsė prie pirmosios lietuviškos knygos rengimo. Šis taurus Lietuvos vyras giliai suprato, kokios milžiniškos, tiksliau epochinės, reikšmės tai darbas. Vakarų pasaulis nuo to laiko, kai Mainco metalo dirbinių gamintojas bei spaudos technologijos kūrėjas Johanas Gutenbergas 1455 metais išspausdino pirmąją spausdintą knygą - Bibliją, jau visą šimtmetį gaivinosi spausdintu žodžiu, nes tai palengvino ir bažnyčios reformacijos siekį Dievo žodį skelbti gimtąja kalba.

Parkų ir aikščių krikštynos: nusilenkta Jonui Viktorui Kalvanui

Trečiadienį pakrikštyti Tauragės miesto parkai, skverai ir aikštės. Kad ir kaip kurioziška, parką prie Martyno Mažvydo bažnyčios nuo šiol vadinsime Jono Viktoro Kalvano vardu, nors jame puikuojasi kito žymaus tautos šauklio – Vinco Kudirkos biustas. Svarstydami šį klausimą, politikai net susipainiojo, kurio – vyresniojo ar jaunesniojo liuteronų evangelikų vyskupo vardu parką vadins.

 

Kristus prisikėlė! - velykinis vyskupo sveikinimas

O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. (1 Kor 15,17)

Dievas ištesėjo per pranašus duotą pažadą ir savo Sūnuje nugalėjo mirtį. Velykų rytą įvyko tai, ko nesitikėjo jokia gyva būtybė – buvo įveikta mirtis. Apaštalas Paulius mums rašo, kad kaip per vieną žmogų mirtis įžengė į pasaulį, taip Vienas ją nugalėjo. Tas, kuris vienintelis galėjo tai padaryti, Tas, kuris tuo pačiu metu buvo ir Kūrėjas, ir Kūrinys, ir Dievas, ir Žmogus. Žmogaus protas, bent jau kol būsime žemėje, negalės to paaiškinti ir suprasti.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis