Šventės, jubiliejai

Klaipėdos krašto diena paminėta ir Vilniaus parapijoje

Sausio 15 d. minimas Klaipėdos krašto 1923 m. prijungimas prie Didžiosios Lietuvos. Į oficialų atmintinų dienų sąrašą šią datą Lietuvos Respublikos Seimas įtraukė 2006 m. ir pavadino ją Klaipėdos krašto diena.

Naujųjų Viešpaties metų pamaldos Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje

„Mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“ ( 2 Kor 12, 9). Šiais įvadiniais Naujojo Testamento žodžiais šių metų sausio 7 d. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje prasidėjo šventinės naujametinės pamaldos. Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo laikų gyvuojanti tradicija kasmet vis kitoje bažnyčioje suburia evangelikų liuteronų bažnyčios dvasininkus iš visos Lietuvos. Žvarbus sausio vėjas nesutrukdė susirinkti dideliam parapijiečių ir miestelėnų būriui – šįkart bažnyčia buvo sausakimša. Visi žinome, kad dvasinė šiluma ir tiesos žodis sunkmečio kamuojamam žmogui yra atgaiva sielai ir dvasios stiprybės šaltinis. Bažnyčia būtent yra ta vieta, kurioje galime šios šilumos rasti.

Vysk. Mindaugas Sabutis. Dievo įsikūnijimo paslaptis

"Mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą, kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje: šviesą pagonių tautoms apšviesti ir Tavosios Izraelio tautos garbę." (Lk 2,30-32)

Adventinis vakaras Kintuose

Gruodžio 10 d. Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje (kun. Mindaugas Žilinskis) įvyko adventinis vakaras. Koncertavo smuikininkė, tarptautinių konkursų laureatė Augusta Jusonytė, B. Dvariono dešimtmetės mokyklos mokinė Aušrinė Juodeškaitė (Vilnius), Šilutės meno mokyklos Kintų muzikos skyriaus mokiniai. Koncerto metu skambėjo kūriniai, atliekami fortepijonu, smuiku ir vargonais, aidėjo gausūs plojimai. A. Jusionytė džiaugėsi galėdama atvykti ir koncertuoti Kintų miestelio bendruomenei. Visi dalyviai ir organizatoriai neliko nuskriausti, buvo apdovanoti simbolinėm dovanėlėm.

Paminėtas Šilalės ev. liuteronų bažnyčios atkūrimo 20-metis

1991 m. rugsėjo 29 d. vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas senjoras 51-osios Psalmės žodžiais „Viešpatie, daryk gera Sionui, atstatyk Jeruzalės sienas“ pašventino atstatytą Šilalės evangelikų liuteronų bažnyčią.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis