Šventės, jubiliejai

Vyskupo kalėdinis sveikinimas Bažnyčiai

2016 Gruodžio mėn. 21 d.

“Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.” (Jn 1,4-5)

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

 

Vienaip ar kitaip sekame žinias apie Bažnyčios, mūsų šalies, pasaulio įvykius. Ir tikriausiai visi sutinkame, kad gyvename neramiais laikais. Gal kas paprieštaraus, sakydamas, kad kažkada laikai buvo dar neramesni, bet mes gyvename būtent čia ir dabar. Čia ir dabar mums rūpi mūsų pačių ir artimųjų gyvenimas bei likimas. Visa savo esybe laukiame gerų žinių, gerų naujienų. Kažko, kas leistų mums atsikvėpti ir bent akimirką leistų tvirčiau ir užtikrinčiau žvelgti į ateitį.

 

Bet gerų žinių sulaukiame žymiai rečiau nei blogų, neraminančių. Girdime apie nesutarimus, žmonių aukas, nepakeliamą skurdą ir neteisybę. Ir, sąžiningai vertindami savo gyvenimą, turime pripažinti, jog dažnai ir patys esame ne šviesos, bet tamsos nešėjai. Kartais net nesuvokdami kalbame, liudijame tai, kas pikta, arba, užuot padėję artimui, jį paniekiname apkalbėdami arba širdyje nuteisdami ar pasmerkdami. Neretai nutinka, kad tamsoje gyvename dėl baimės. Matydami, kad žodžiu, patarnavimu ar tiesiog buvimu šalia galėtume kaimynui ar kitam parapijiečiui padėti, mes to nepadarome, nes bijome – ką jis pasakys; o jei žmonės apkalbės; o jei dėl to būsiu sužeistas ar įskaudintas?

 

Po saule nėra nieko naujo. Tiesiog mes, puolę žmonės, tokie jau esame – apsupti tamsybių, ir patys skleidžiame tamsą. Ir jei dar prieš keletą dešimtmečių buvo galima svajoti apie šalis su tobulesniais, laimingesniais žmonėmis, tai šiandien, galėdami iškart gauti žinių iš viso pasaulio, vis dėlto matome, kad ten, kur žmonės, visada yra nuodėmė.

 

Jei viskas taip ir liktų, nebeturėtume jokios vilties, jokio džiaugsmo. Vienintelė mūsų dalia būtų tamsybės, mirtis ir pragaras. Bet juk mūsų Viešpats, mūsų gyvybė, nužengė iš dangaus, palikęs savo garbę, kad atneštų šviesą šiam pasauliui! Tai, ką Dievas Kristuje darė ir daro dėl mūsų, vadiname Gerąja Naujiena – Evangelija. Jis gimė, kad mus atpirktų iš tamsybių, ir jau nebebūtume mirties, bet Dievo vaikai. Šviesa atėjo į pasaulį, ir tamsybės jos nenugalėjo – niekuomet nenugalės.

 

Todėl džiugia širdimi išgirskime Gerąją Žinią, kad Dievas tapo žmogumi, ir artinkimės prie Dievo ir Žmogaus Jėzaus Kristaus. Branginkime kiekvieną Jo žodį, kiekvieną Jo žingsnį nuo prakartėlės iki kryžiaus, iki kapo duobės, iki Prisikėlimo ryto, iki pasirodymo mokiniams, Dangun žengimo ir Šventosios Dvasios atsiuntimo. Visa tai Viešpats padarė mums, kad, nepaisant mus supančių nerimo, baimių ir tamsos, būtume šviesos vaikai, apsivilktume Kristaus teisumu ir liudytume šviesą.

 

Atverkime Jam plačiai savo širdžių, namų, bažnyčių duris, kad Žodžiu ir Sakramentais Jis mus laimintų ir apsigyventų, o mes greta Jo gyventume ramybėje ir džiaugsme.

 

Palaimintų Kalėdų ir Naujųjų Viešpaties metų!

 

 

 

Vyskupas Mindaugas Sabutis

 

 

 

2016 Kalėdos