Kontaktai

Bažnyčia:

Muitinės g. 8a
LT-3000 Kaunas
Tel.: 37-204884

Pirm. Almutas Dravininkas

Instituto g. 9a -17
4320 Raudondvaris
Mob.: 682-67828

Informacija